Skannet arkivmateriale

Finnmarken amt, Øst-Finnmark fogderi, Sølvskatten 1816 62, 1816 - 1817


Fordeling Finnmarken amt

1816.10.04

(2)

Ekstrakt Øst-Finnmark fogderi

(5)

Vardø tinglag

1816.12.02

(13)

Vadsø tinglag

1816.11.27

(16)

Tana tinglag

1816.12.21

(21)

1826

(26)

Kjøllefjord tinglag

1817.01.06

(28)

Vadsø tinglag

1826

(32)

Vadsø, Tana og Kjøllefjord tinglag

1826

(35)