Skannet arkivmateriale

Nordre Bergenhus amt, Ytre og Indre Sogn fogderi, Sølvskatten 1816 43, 1816 - 1822


Ekstrakt Ytre og Indre Sogn fogderi

(2)

Luster tinglag

1816.10.15

(12)

Vik tinglag

1816.10.04

(26)

Kvamsøy tinglag

1817.07.10

(29)

Marifjøra tinglag

1816.10.11

(34)

Solvorn tinglag

1822.05.20

(38)

1816.10.11

(40)

Aurland tinglag

1816.10.22

(49)

1822.10.28

(57)

Tjugum tinglag

1816.10.16

(59)

Systrand skipreide

1816.10.04

(66)

Jostedal tinglag

1816.10.11

(69)

Gulen tinglag

1816.10.20

(72)

Klævold skipreide

1816.10.07

(78)

Utvær tinglag

1816.10.22

(81)

Lavik skipreide

1816.10.03

(85)

Borgund skipreide

1816.11.08

(91)

Årdal tinglag

1816.10.29

(93)

1822.05.15

(96)

Lærdal skipreide

1816.11.16

(98)

Sogndal, Norum og Kaupanger tinglag

1816.10.08

(101)

Sogndal, tillegg

1817.05.08

(108)

Uoverensstemmelser i endel tinglag

1824.05.21

(111)

Overdragelser av bankinnskudd i endel tinglag

1824.04.09

(115)