Skannet arkivmateriale

Søndre Bergenhus amt, Rosendal baroni, Sølvskatten 1816 41, 1816 - 1825


Ekstrakt Rosendal baroni

(2)

Baroniets samtlige tinglag

1816.09.11

(6)

Korrespondanse med direksjonen

1824-1825

(22)