Skannet arkivmateriale

Nedenes amt, Risør by, Sølvskatten 1816 29, 1817 - 1823


Risør kjøpstad

1817.01.11

(2)

Holt tinglag

1823.03.18

(8)

Ekstrakt Risør kjøpstad

(10)