Skannet arkivmateriale

Jarlsberg og Larvik amt, Jarlsberg fogderi, Sølvskatten 1816 23, 1816 - 1824


Ekstrakt Jarlsberg fogderi

(4)

Våle tinglag

1816.09.06

(18)

1823.12.15

(29)

Sande tinglag

1816.09.27

(38)

1824.02.09

(46)

Skoger tinglag

1816.09.02

(50)

1824.02.25

(52)

Botne tinglag

1816.09.06

(55)

1820.12.12

(59)

1821.02.12

(60)

1821.05.10

(62)

Sem tinglag

1816.09.03

(64)

1824.03.17

(68)

Nøtterøy tinglag

1816.08.31

(75)

1820.08.17

(79)

1824.01.31

(81)

Andebu tinglag

1816.09.06

(84)

1824.01.22

(89)

Lardal tinglag

1816.09.26

(93)

1821.05.09

(97)

1824.02.02

(102)

Lardal tinglag, brev til konsul Anton Jensen, Tron

1890.08.21

(105)

Hof tinglag

1816.09.04

(107)

1824.01.22

(110)

Etterlikning

1823.12.15

(112)

Ramnes tinglag

1816.09.13

(116)

1824.02.12

(124)

Borre tinglag

1816.09.04

(132)

1824.02.11

(137)

Stokke tinglag

1816.09.28

(141)

1824.02.04

(153)

Åsgårdstrand tinglag

1816.09.30

(159)

Frivillig innskudd

1825.00.00

(161)