Skannet arkivmateriale

Jarlsberg og Larvik amt, Tønsberg og Holmestrand by, Sølvskatten 1816 22, 1816


Ekstrakt Tønsberg og Holmestrand

(2)

Holmestrand kjøpstad

1816.10.02

(6)

Tønsberg kjøpstad

1816.09.01

(9)