Skannet arkivmateriale

Akershus amt, Christiania by, Sølvskatten 1816 , 1816


Christiania kjøpstad

1816.09.21

(2)