Skannet arkivmateriale

Trondheim stift, Ekstraskatt RA/EA-4070/Ol/L0020/, 1763 - 1764


1763-1764

Diverse dokumenter vedr. ekstraskatten

(2)