Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 523, 1748 - 1765


2. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment

Register

1748-1765

(2)

Fjellbergske landvernkp. (Kp. Bentzen)

1748

Legdsrulle

(7)

Sokndalske landvernkp. (Kp. Hübsch)

1748

Hovedlegdsrulle

(49)

Suldalske landvernkp (Kp. Berrig)

1748

Hovedlegdsrulle

(77)

Lyngdalske landvernkp (Kp. Suhr)

1748

Hovedlegdsrulle

(118)

Stab

1756

Munsterrulle

(145)

1. Stavangerske kp. (Kp. Linde)

1756

Munsterrulle

(147)

1. Listerske kp. (Kp. Triitzschler)

1756

Munsterrulle

(155)

3. Stavangerske lp. (Kp. Croll)

1756

Munsterrulle

(163)

2. Stavangerske lp. (Kp. Dams)

1756

Munsterrulle

(171)

1. Ryfylkske kp. (Major Fasting)

1756

Munsterrulle

(179)

2. Ryfylkske kp. (Kp. Krogh)

1756

Munsterrulle

(187)

3. Ryfylkske kp. (Kp. Hübsch)

1756

Munsterrulle

(195)

Fjellbergske landvernkp. (Kp. Adeler)

1756

Munsterrulle

(203)

Etneske kp. (Kp. Holfeht)

1756

Munsterrulle

(211)

Suldalske landvernkp. (Major Ely)

1756

Munsterrulle

(219)

Lyngdalske landvernkp (Major Christoph)

1756

Munsterrulle

(227)

Sogndalske landvernkp. (Kp. Hammer)

1756

Munsterrulle

(237)

Skånevikske kp.

1756

Munsterrulle

(247)

2. Listerske Livkp.

1756

Munsterrulle

(255)

3. Listerske kp. (Major Biørn)

1756

Munsterrulle

(263)

4. Listerske kp. (Kp. Arctander)

1756

Munsterrulle

(271)

Oversendelsesbrev

1761

Reserverulle

(279)

4. Listerske kp. (Kp. Arctander)

1761

Manntallsrulle

(281)

3. Listerske kp.

1761

Reserverulle

(291)

2. Listerske Livkp.

1761

Reserverulle

(295)

2. Ryfylkske kp. (Major Krogh)

1761

Reserverulle

(298)

Etneske kp. (Kp. Holfehldt)

1761

Reserverulle

(304)

Skånevikske kp. (Kp. Adeler)

1761

Reserverulle

(308)

1. Ryfylkske kp. (Major Fasting)

1761

Reserverulle

(312)

3. Ryfylkske kp. (Kp. Falch)

1761

Rulle, ungt mannskap

(316)

1. Stavangerske kp. (Kp. Linde)

1761

Manntallsrulle

(320)

3. Stavangerske kp. (Oberstløytnant Croll)

1761

Reserverulle

(330)

2. Stavangerske lp. (Kp. Brædahl)

1761

Reserverulle

(334)

Livkompaniet

1765

Liste, deserterte

(338)

Regimentet

1765

Liste, uttatte 18 mann pr. kp. til skyttere

(339)

Regimentet

1765

Liste, uttatte 18 mann pr. kp. til grenaderer

(343)

Regimentet

1765

Liste, uttatte 7 mann pr. kp. til garnisonstj.

(347)

Livkompaniet

1761

Liste, uttatte til perlefisket

(349)