Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 522, 1718 - 1748


1. Vesterlenske nasjonale infanteriregiment

Register

1718-1748

(2)

Regimentet

1718

Sjørulle

(7)

1. Nedenesiske kp. (Kp. Scharnholt)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(54)

1. Nedenesiske kp. (Kp. Scharnholt)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(59)

1. Mandalske kp. (Kp. Zernicow)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(69)

Nedre Telemarkske kp. (Kp. Stochman)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(76)

3. Nedenesiske kp. (Kp. Juell)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(82)

Bamleske kp. (Oberstløytnant Budde)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(89)

Nedre Telemarkske kp. (Kp. Stochman)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(99)

Bamleske kp. (Oberstløytnant Budde)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(105)

3. Nedenesiske kp. (Kp. Juell)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(114)

2. Nedenesiske livkp.

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(121)

1. Mandalske kp. (Kp. Zernicow)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(132)

2. Nedenesiske livkp.

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(140)

2. Mandalske kp. (Kp. Tange)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(150)

2. Mandalske kp. (Kp. Tange)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(158)

1. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp. (Kp. Koss)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(166)

1. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp. (Kp. Koss)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(173)

2. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp. (Kp. Hageman)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(180)

1. Råbyggelagske kp. (Oberstløytnant Badenhaupt)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(191)

3. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp. (Kp. Heym)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(198)

1. Råbyggelagske kp. (Oberstløytnant Badenhaupt)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(209)

2. Råbyggelagske kp. (Oberstløytnant Colditz)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(217)

2. Råbyggelagske kp. (Oberstløytnant Colditz)

1739

Rulle, hjemmeværende mannskap

(225)

2. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp. (Kp. Hageman)

1739

Rulle, utkommanderte soldater

(232)

1. Nedenesiske kp.

1745

Landvernrulle

(243)

1. Råbyggelagske kp.

1747

Landvernrulle

(253)

3. Nedenesiske kp.

1747

Landvernrulle

(260)

Nedre Telemarkske kp. (Kp. Stochman)

1747

Landvernrulle

(267)

1. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp.

1747

Landvernrulle

(275)

Bamleske kp.

1747

Landvernrulle

(285)

3. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp. (Kp. Heym)

1747

Landvernrulle

(295)

Kragerøske landvernkp. (Kp. Godtzen)

1748

Hovedlegdsrulle

(304)

2. Vestfjelske Øvre Telemarkske kp.

1748

Landvernrulle

(326)

2. Nedenesiske livkp.

1748

Landvernrulle

(336)

2. Mandalske kp.

1748

Landvernrulle

(345)

1. Mandalske kp.

1748

Landvernrulle

(353)

2. Råbyggelagske kp.

1748

Landvernrulle

(361)

Skienske landvernkp. (Kp. Nissen)

1748

Hovedlegdsrulle

(368)

Kp. Bierings landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(397)

Arendalske landvernkp. (Kp. Rosenvold)

1748

Hovedlegdsrulle

(419)