Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 520b, 1761 - 1765


2. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1761-1765

(2)

Oversendelsesbrev

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(7)

Nordre Nordhordlandske kp. (Kp. Grove)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(12)

Nordhordlandske livkp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(24)

Mellom Nordhordlandske kp. (Major Beyer)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(39)

Søndre Nordhordlandske kp. (Kp. Pritzier)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(55)

Søndre Hardangerske kp. (Kp. de Wahl)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(67)

Nordre Sunnhordlandske kp. (Major Blichfeldt)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(85)

Søndre Sunnhordlandske kp. (Kp. Knagenhielm)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(107)

Oppdalske kp. (Major Arneberg)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(117)

Vossiske kp. (Kp. Hauch)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(139)

Nordre Hardangerske kp. (Major Borse)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(156)

Lusterske kp. (Kp. Barclaj de Tolli)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(173)

Aurlandske kp. (Oberst Meidell)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(200)

Vossiske kp. (Kp. Hagerup)

1763

Manntallsrulle

(214)

Nordre Hardangerske kp. (Major Borse)

1763

Rulle

(230)

Nordre Sunnhordlandske kp. (Major Blichfeldt)

1763

Manntallsrulle

(243)

Lusterske kp. (Kp. Munthe)

1763

Manntallsrulle

(262)

Søndre Sunnhordlandske kp. (Kp. Knagenhielm)

1763

Manntallsrulle

(284)

Oppdalske kp. (Major Arneberg)

1763

Manntallsrulle

(295)

Søndre Nordhordlandske kp. (Kp. Pritzier)

1763

Manntallsrulle

(317)

Aurlandske kp. (Kp. Meidell)

1763

Manntallsrulle

(331)

Oversendelsesbrev

1763

Manntallsrulle

(345)

Nordre Nordhordlandske kp. (Kp. Grove)

1763

Manntallsrulle

(347)

Nordhordlandske livkp.

1763

Manntallsrulle

(359)

Mellom Nordhordlandske kp. (Oberstløytnant Beyer)

1763

Manntallsrulle

(375)

Søndre Hardangerske kp. (Major de Wahl)

1763

Manntallsrulle

(397)

Vossiske kp. (Kp. Meidell)

1763

Landvernrulle

(415)

Nordhordlandske livkp.

1765

Landvernrulle

(421)

Mellom Nordhordlandske kp. (Oberstløytnant Beyer)

1765

Landvernrulle

(426)

Oppdalske kp. (Major Arneberg)

1765

Landvernrulle

(431)

Nordre Nordhordlandske kp. (Kp. Grove)

1765

Landvernrulle

(437)

Søndre Nordhordlandske kp. (Kp. Pritzier)

1765

Landvernrulle

(443)

Søndre Hardangerske kp. (Major de Wahl)

1765

Landvernrulle

(449)

Nordre Hardangerske kp. (Major Borse)

1765

Landvernrulle

(455)

Nordre Sunnhordlandske kp. (Major Blichfeldt)

1765

Landvernrulle

(461)

Søndre Sunnhordlandske kp. (Kp. Knagenhielm)

1765

Landvernrulle

(467)

Vossiske kp. (Kp. Hagerup)

1765

Landvernrulle

(473)

Regimentet

1765

Uttatte 18 mann pr. kp. til grenaderer

(479)

Regimentet

1765

Uttatte 18 mann pr. kp. til skyttere

(487)

Regimentet

1765

Uttatte 8 mann pr. kp. av de med minst forfall

(495)

Lusterske kp. (Kp. Munthe)

1765

Landvernrulle

(502)