Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 519, 1767


1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1767

(2)

Sunnfjordske kp. (Major von Storm)

1767

Kompanirulle

(6)

Strynske kp. (Kp. Tauentzien)

1767

Kompanirulle

(26)

Vikske kp. (Oberstløytnant Dietrichson)

1767

Kompanirulle

(46)

Sunnhordlandske kp. (Major Pritzier)

1767

Kompanirulle

(67)

Nordre Nordhordlandske kp. (Major Borsse)

1767

Kompanirulle

(87)

Hardangerske kp. (Kp. de Knagenhielm)

1767

Kompanirulle

(107)

Nordhordlandske livkp. (Oberst von Zepelin)

1767

Kompanirulle

(130)

Lusterske kp. (Kp. Munthe)

1767

Kompanirulle

(150)

Sogndalske kp. (Kp. Heiberg)

1767

Kompanirulle

(170)

Vossiske kp. (Kp. Meidell)

1767

Kompanirulle

(190)

Nordfjordske kp. (Kp. Schilling)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(210)

Gloppenske kp. (Kp. Lohmann)

1767

Kompanirulle

(256)

Nordfjordske kp. (Kp. Schilling)

1767

Kompanirulle

(276)

Sunnfjordske kp. (Major von Storm)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(296)

Lusterske kp. (Kp. Munthe)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(341)

Regimentet

1767

Inndelingsrulle

(389)

Strynske kp. (Kp. Tauentzien)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(393)

Vikske kp. (Oberstløytnant Dietrichson)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(439)

Gloppenske kp. (Kp. Lohmann)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(489)

Sogndalske kp. (Kp. Heiberg)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(535)

Vossiske kp. (Kp. Meidell)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(581)

Sunnhordlandske kp. (Major Pritzier)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(629)

Hardangerske kp. (Kp. de Knagenhielm)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(674)

Nordre Nordhordlandske kp. (Major Borsse)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(720)

Nordhordlandske livkp. (Oberst von Zepelin)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(765)