Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 518, 1760 - 1765


1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1760-1766

(2)

Oversendelsesbrev

1761

Reserverulle

(7)

Sogndalske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(9)

Vikske livkp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(31)

Søndre Sunnfjordske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(43)

Strynske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(60)

Vestre Ytre Sognske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(79)

Tjugumske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(97)

Nordre Sunnfjordske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(109)

Søndre Sunnmørske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(127)

Nordre Sunnmørske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(139)

Gloppenske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(160)

Nordre Nordfjordske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(172)

Søndre Nordfjordske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(182)

Søndre Sunnfjordske kp. (Major von Storm)

1765

Landvernrulle

(200)

Nordre Sunnfjordske kp. (Kp. Lohman)

1765

Landvernrulle

(210)

Rifleskyttere

1765

Liste

(220)

Søndre Sunnmørske kp. (Kp. Rodwitt)

1765

Landvernrulle

(226)

Nordre Sunnmørske kp. (Kp. von Tauentzien)

1765

Landvernrulle

(233)

Søndre Nordfjordske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(243)

Nordre Nordfjordske kp.

1765

Landvernrulle

(253)

Strynske landvernkp.

1765

Hovedlegdsrulle

(263)

Gloppenske landvernkp. (Kp. Holck)

1765

Hovedlegdsrulle

(269)

Vestre Ytre Sognske landvernkp. (Kp. Kraft)

1765

Sesjonsrulle

(279)

Sogndalske kp. (Kp. Heiberg)

1765

Landvernrulle

(289)

Tjugumske kp. (Major Mejdell)

1765

Landvernrulle

(299)

Vikske livkp.

1765

Landvernrulle

(309)

Soldater uttatt til garnisonen i Bergen

1765

Liste

(319)

Grenaderer

1765

Liste

(322)

Søndre Sunnfjordske kp. (Major von Storm)

1765

Hovedlegdsrulle

(327)

Nordre Nordfjordske kp.

1765

Hovedlegdsrulle

(362)

Søndre Nordfjordske kp. (Major Bech)

1765

Hovedlegdsrulle

(377)

Sogndalske kp. (Kp. Heiberg)

1765

Hovedlegdsrulle

(409)

Tjugumske kp. (Major Mejdell)

1765

Hovedlegdsrulle

(442)

Vestre Ytre Sognske landvernkp. (Kp. Kraft)

1765

Hovedlegdsrulle

(469)

Vikske livkp.

1765

Hovedlegdsrulle

(501)

Nordre Sunnmørske kp. (Kp. von Tauentzien)

1765

Hovedlegdsrulle

(533)

Søndre Sunnmørske kp. (Kp. Rodwitt)

1765

Hovedlegdsrulle

(559)

Nordre Sunnfjordske kp. (Kp. Lohman)

1765

Hovedlegdsrulle

(586)

Strynske kp. (Oberstløytnant Dietrichsen)

1765

Hovedlegdsrulle

(618)

Gloppenske kp. (Kp. Holck)

1765

Hovedlegdsrulle

(632)

Regimentet

1765

Zahlrulle

(646)