Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 517, 1742 - 1756


1. Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1742-1756

(2)

Liste, uttjente soldater

1742

(6)

Vikske livkp.

1742

Rulle, ungt mannskap

(8)

Vikske livkp., landvern

1742

Rulle

(15)

Sognske landvernkp. (Kp. Leganger)

1748

Hovedlegdsrulle

(23)

Tjugumske landvernkp.

1748

Rulle

(40)

Sogndalske landvernkp.

1748

Rulle

(47)

Søndre Nordfjordske landvernkp.

1748

Rulle

(54)

Nordre Nordfjordske landvernkp.

1748

Rulle

(68)

Gloppenske landvernkp.

1748

Rulle

(78)

Søndre Sunnfjordske landvernkp.

1748

Rulle

(85)

Strynske landvernkp.

1748

Rulle

(95)

Nordre Sunnfjordske landvernkp.

1748

Rulle

(103)

Nordre Sunnmørske landvernkp.

1748

Rulle

(121)

Mellom Sunnmørske landvernkp.

1748

Rulle

(138)

Sunnfjordske landvernkp. (Kp. Kraft)

1748

Hovedlegdsrulle

(152)

Nordfjordske landvernkp. (Kp. Rantzov)

1748

Hovedlegdsrulle

(181)

Sunnmørske landvernkp. (Kp. Mechlenborg)

1748

Hovedlegdsrulle

(202)

Vikske livkp.

1756

Munsterrulle

(217)

Nordre Sunnmørske kp. (Kp. Mechlenburg)

1756

Munsterrulle

(240)

Mellom Sunnmørske kp. (Oberst Rodtwitt)

1756

Munsterrulle

(263)

Nordre Sunnfjordske kp. (Major Coucheron)

1756

Munsterrulle

(286)

Søndre Sunnfjordske kp. (Kp. von Storm)

1756

Munsterrulle

(309)

Søndre Nordfjordske kp. (Kp. Bech)

1756

Munsterrulle

(332)

Nordre Nordfjordske kp. (Kp. Knoff)

1756

Munsterrulle

(354)

Strynske kp. (Major Dietrichsen)

1756

Munsterrulle

(377)

Gloppenske kp. (Oberstløytnant Tønder)

1756

Munsterrulle

(399)

Sogndalske kp. (Major Kaas)

1756

Munsterrulle

(421)

Vestre Ytre Sognske kp. (Oberstløytnant Holck)

1756

Munsterrulle

(445)

Tjugumske kp. (Kp. Kraft)

1756

Munsterrulle

(468)