Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 514, 1737 - 1749


3. Trondheimske nasjonale infanteriregiment

Register

1737-1749

(2)

Størenske kp. (Kp. Schnitler)

1737

Legdsrulle, defekt

(7)

Strindske kp. (Major Wisløff)

1737

Legdsrulle, defekt

(9)

Rennebuske kp. (Kp. Lehm)

1737

Legdsrulle, defekt

(11)

Byneset prestegj. (Kp. Myhlenphort)

1737

Hovedlegdsrulle, defekt

(13)

Strindske kp. (Major Wisløff)

1737

Munsterrulle, defekt

(16)

Holtålske skiløperkp. (Kp. Bull)

1737

Legdsrulle, defekt

(18)

Stadsbygdske kp. (Kp. Holch)

1745

Legdsrulle, defekt

(21)

Oberstløytnant Brodtkorps kp.

1745

Legdsrulle, defekt

(25)

Rennebuske kp. (Kp. Bull)

1745

Legdsrulle, defekt

(27)

Selbuske kp. ((Kp. Brodtkorp)

1745

Legdsrulle, defekt

(30)

Orkdalske kp.

1745

Legdsrulle, defekt

(32)

Børsaske Kp. (Kp. Rosin)

1745

Legdsrulle, defekt

(34)

Kp. Speckines kp.

1745

Legdsrulle, defekt

(36)

Melhusiske kp. (Major von Hadelen)

1745

Legdsrulle, defekt

(39)

Størenske kp. (Major Schnitler)

1745

Legdsrulle, defekt

(43)

Bynesiske landvernkp. (Kp. Myhlenphort)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(46)

Stadsbygdske landvernkp. (Kp. Holch)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(48)

Børsaske landvernkp. (Kp. Rosin)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(49)

Stadsbygdske landvernkp. (Kp. Holch)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(50)

Bjørnørske landvernkp. (Kp. Speckine)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(52)

Rissaske landvernkp. (Oberstløytnant Brodtkorp)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(54)

Orkdalske landvernlivkp.

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(55)

Oberstløytnant Wisløffs landvernkp.

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(57)

Klæbuske landvernkp. (Kp. Schiøller)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(60)

Selbuske landkp. ((Kp. Brøndlund)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(62)

Størenske landvernkp. (Major Schnitler)

1745

Annotasjonsrulle, defekt

(63)

Orkdalske livkp.

1746

Rulle

(66)

Strindske kp. (Oberstløytnant Wisløff)

1746

Rulle

(75)

Rissaske kp. (Oberstløytnant Brodtkorp)

1746

Rulle

(84)

Melhusiske kp. (Major von Hadelen)

1746

Rulle

(93)

Størenske kp. (Major Schnitler)

1746

Rulle

(102)

Rennebuske kp. (Kp. Bull)

1746

Rulle

(111)

Børsaske Kp. (Kp. Rosin)

1746

Rulle

(120)

Stadsbygdske kp. (Kp. Holch)

1746

Rulle

(129)

Bynesiske kp. (Kp. Myhlenphort)

1746

Rulle

(138)

Klæbuske kp. (Kp. Schiøller)

1746

Rulle

(147)

Selbuske kp. ((Kp. Brøndlund)

1746

Rulle

(156)

Størenske kp. (Major Schnitler)

1748

Hovedlegdsrulle

(165)

Fosenske kp. (Kp.Schrøder)

1748

Hovedlegdsrulle

(194)

Malvikske landvernkp. (Kp. von Wonsheim)

1748

Hovedlegdsrulle

(215)

Gauldalske kp. (kp. Collin)

1748

Hovedlegdsrulle

(237)

Buvikske landvernkp. (Kp. Jonstrup)

1748

Hovedlegdsrulle

(258)

Klæbuske kp. (Kp. Schrøder)

1748

Legdsrulle, defekt

(280)

Oberstløytnant Brodtkorps kp.

1748

Legdsrulle, defekt

(282)

Kp. Holcks kp.

1748

Legdsrulle, defekt

(285)

Selbuske kp. ((Kp. Brøndlund)

1748

Legdsrulle, defekt

(288)

Strindske kp. (Oberstløytnant Wisløff)

1748

Legdsrulle, defekt

(290)

Melhusiske kp. (Major von Hadelen)

1749

Legdsrulle

(293)

Orkdalske livkp.

1749

Legdsrulle

(322)

Strindske kp. (Oberstløytnant Wisløff)

1749

Legdsrulle

(354)

Rissaske kp. (Oberstløytnant Brodtkorp)

1749

Legdsrulle

(384)

Bynesiske kp. (Major Myhlenphort)

1749

Legdsrulle

(414)

Rennebuske kp. (Kp. Bull)

1749

Legdsrulle

(442)

Klæbuske kp. (Kp. Schrøder)

1749

Legdsrulle

(471)

Selbuske kp. ((Kp. Brøndlund)

1749

Legdsrulle

(500)

Stadsbygdske kp. (Kp. Holch)

1749

Legdsrulle

(529)

Bjørnørske kp. (Kp. Halck)

1749

Legdsrulle

(557)

Børsaske Kp. (Kp. Schøller)

1749

Legdsrulle

(588)