Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 512b, 1756 - 1761


2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment

Register

1748-1761

(2)

Oppdalske kp. (Kp. Hammond)

1756

Munsterrulle

(6)

Sunndalske kp. (Kp. Bever)

1756

Munsterrulle

(38)

Meldalske kp. (Oberstløytnant Grøn)

1756

Munsterrulle

(69)

Surnadalske livkp. (Oberst von Eppingen)

1756

Munsterrulle

(101)

Gagnatske kp. (Oberstløytnant Nannestad)

1756

Munsterrulle

(134)

Vikske kp. (Kp. Meldal)

1756

Munsterrulle

(160)

Romsdalske kp. (Kp. Lossius)

1756

Munsterrulle

(192)

Eresfjordske kp. (Kp. Ecklef)

1756

Munsterrulle

(224)

Gjemnesiske kp. (Oberstløytnant Batta)

1756

Munsterrulle

(256)

Brøskeske kp. (Major Ausig)

1756

Munsterrulle

(283)

Vestnesiske kp. (Kp. Rosencrantz)

1756

Munsterrulle

(315)

Fanottingske kp. (Kp. Schielderup)

1756

Munsterrulle

(347)

Stab

1756

Munsterrulle

(379)

Oversendelsesbrev

1756

Reserverulle, ungt mannskap

(381)

Surnadalske livkp. (Generalmajor von Eppingen)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(383)

Meldalske kp. (Oberstløytnant Grøn)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(390)

Gjemnesiske kp. (Oberstløytnant Batta)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(395)

Brøskeske kp. (Major Ausig)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(398)

Oppdalske kp. (Kp. Hammond)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(405)

Romsdalske kp. (Major Lossius)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(409)

Fanottingske kp. (Kp. Schielderup)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(415)

Gagnatske kp. (Flygeladjutant Rosencrantz)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(425)

Vikske kp. (Kp. Meldal)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(429)

Sunndalske kp. (Kp. Peters)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(435)

Eresfjordske kp. (Kp. Richelieu)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(441)

Vestnesiske kp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(445)

Summarisk ekstrakt

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(451)