Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 512a, 1746 - 1749


2. Trondheimske nasjonale infanteriregiment

Register

1746-1749

(2)

Vikske kp. (Kp. Meldal)

1746

Rulle

(6)

Brøskeske kp. (Kp. Ausig)

1746

Rulle

(26)

Surnadalske livkp. (Kapteinløytnant Peters)

1746

Rulle

(43)

Gagnatske kp. (Major Nannestad)

1746

Rulle

(59)

Oppdalske kp. (Kp. Hammond)

1746

Rulle

(76)

Romsdalske kp. (Kp. Lossius)

1746

Rulle

(92)

Meldalske kp. (Major Grøn)

1746

Rulle

(109)

Vestnesiske kp. (Kp. Fietzen)

1746

Rulle

(126)

Gjemnesiske kp. (Oberstløytnant Thams)

1746

Rulle

(143)

Meldalske kp. (Major Grøn)

1748

Hovedlegdsrulle

(160)

Vestre Romsdalske landvernkp. (Kp. Rosing)

1748

Hovedlegdsrulle

(190)

Fanottingske kp. (Kp. Schielderup)

1748

Hovedlegdsrulle

(211)

Søndre Nordmørske landvernkp. (Kp. Lam)

1748

Hovedlegdsrulle

(233)

Nordre Nordmørske landvernkp. (Kp. Rosencrantz)

1748

Hovedlegdsrulle

(274)

Østre Romsdalske landvernkp. (Kp. Kofoed)

1748

Hovedlegdsrulle

(295)

Surnadalske livkp. (Oberst Mangelsen)

1748

Hovedlegdsrulle

(316)

Romsdalske kp. (Kp. Lossius)

1749

Hovedlegdsrulle

(348)

Eresfjordske kp. (Kp. Ecklef)

1749

Hovedlegdsrulle

(369)

Sunndalske kp. (Kp. Bever)

1749

Hovedlegdsrulle

(391)

Gagnatske kp. (Major Nannestad)

1749

Hovedlegdsrulle

(423)

Vikske kp. (Kp. Meldal)

1749

Hovedlegdsrulle

(441)

Vestnesiske kp.

1749

Hovedlegdsrulle

(473)

Oppdalske kp. (Kp. Hammond)

1749

Hovedlegdsrulle

(494)

Brøskeske kp. (Kp. Ausig)

1749

Hovedlegdsrulle

(523)

Gjemnesiske kp. (Oberstløytnant Thams)

1749

Hovedlegdsrulle

(553)