Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 511, 1767


1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment

Register

1767

(2)

Overhallske kp. (Kp. Sommerschield)

1767

Kompanirulle

(6)

Snåsaiske skiløperkp. (Major Grønn)

1767

Kompanirulle

(38)

Overhallske kp. (Kp. Sommerschield)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(70)

Snåsaiske skiløperkp. (Major Grønn)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(115)

Inderøyske kp. (Kp. Bull)

1767

Kompanirulle

(163)

Nærøyske kp. (Kp. Sommer)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(196)

Nærøyske kp. (Kp. Sommer)

1767

Kompanirulle

(241)

Stodske kp. (Kp. Wind)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(275)

Stodske kp. (Kp. Wind)

1767

Kompanirulle

(320)

Verdalske kp. (Kp. Bay)

1767

Kompanirulle

(354)

Verdalske kp. (Kp. Bay)

1767

Hovedlegdsrulle

(387)

Frostaske kp. (Major Coldevin)

1767

Kompanirulle

(432)

Frostaske kp. (Major Coldevin)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(464)

Stjørdalske kp. (Kp. Coldevin)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(509)

Stjørdalske kp. (Kp. Coldevin)

1767

Kompanirulle

(553)

Inderøyske kp. (Kp. Bull)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(585)

Holtålske skiløperkp. (Kp. Stenersen)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(630)

Holtålske skiløperkp. (Kp. Stenersen)

1767

Kompanirulle

(675)

Bynesiske kp. (Major Arneberg)

1767

Kompanirulle

(709)

Bynesiske kp. (Major Arneberg)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(744)

Rissaske kp. (Oberstløytnant Tønder)

1767

Kompanirulle

(789)

Rissaske kp. (Oberstløytnant Tønder)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(822)

Strindske livkp.

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(867)

Regimentet

1767

Inndelingsrulle

(912)

Strindske livkp. (Oberst von Krogh)

1767

Kompanirulle

(914)