Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 510, 1756 - 1765


1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment

Register

1756-1765

(2)

Stab

1756

Munsterrulle

(7)

Skognske kp. (Major Tønder)

1756

Munsterrulle

(9)

Overhallske kp. (Major Sommerschield)

1756

Munsterrulle

(24)

Nærøyske kp. (Kp. Gutschvager)

1756

Munsterrulle

(40)

Beitstadske kp. (Major Bull)

1756

Munsterrulle

(55)

Ytterøyske livkp. (Oberst Badenhaupt)

1756

Munsterrulle

(70)

Inderøyske kp. (oberstløytnant Grøn)

1756

Munsterrulle

(86)

Sparboske kp. (Kp. Tønder)

1756

Munsterrulle

(101)

Stjørdalske kp. (Kp. Brünech)

1756

Munsterrulle

(116)

Stodske kp. (Kp. Aussig)

1756

Munsterrulle

(132)

Frostaske kp. (Kp. Coldevin)

1756

Munsterrulle

(148)

Verdalske kp. (Kp. Klein)

1756

Munsterrulle

(163)

Fosenske kp. (Kp. Echleff)

1756

Munsterrulle

(179)

Stodske kp. (Kp. Aussig)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(195)

Frostaske kp. (Kp. Coldevin)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(203)

Stordalske kp. (Kp. Coldevin)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(211)

Beitstadske kp. (Oberstløytnant Bull)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(219)

Inderøyske kp. (oberst Grøn)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(227)

Ytterøyske livkp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(235)

Skognske kp. (Major Tønder)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(243)

Verdalske kp. (Kp. Klein)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(251)

Sparboske kp. (Kp. Tønder)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(259)

Snåsaiske kp. (Kp. Klüver)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(267)

Fosenske kp. (Kp. Echleff)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(275)

Overhallske kp. (Major Sommerschield)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(283)

Nærøyske kp. (Kp. von Eldern)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(291)

Ytterøyske livkp., landvern

1765

Rulle

(299)

Verdalske kp. (Kp. Bay)

1765

Hovedlegdsrulle

(305)

Ytterøyske livkp.

1765

Hovedlegdsrulle

(323)

Skognske landvernkp. (oberstløytnant Tønder)

1765

Rulle

(340)

Skognske kp. (oberstløytnant Tønder)

1765

Hovedlegdsrulle

(347)

Stjørdalske kp. (Kp. Coldevin)

1765

Hovedlegdsrulle

(366)

Stjørdalske landvernkp. (Kp. Coldevin)

1765

Rulle

(384)

Fosenske kp. (Ingeniørmajor Echleff)

1765

Hovedlegdsrulle

(388)

Overhallske kp. (Major Sommerschield)

1765

Hovedlegdsrulle

(406)

Overhallske landvernkp. (Major Sommerschield)

1765

Hovedlegdsrulle

(407)

Overhallske kp. (Major Sommerschield)

1765

Hovedlegdsrulle

(416)

Nærøyske kp. (Kp. von Eldern)

1765

Hovedlegdsrulle

(435)

Nærøyske landevernkp.

1765

Rulle

(454)

Stodske kp. (Major Aussig)

1765

Hovedlegdsrulle

(462)

Stodske landvernkp. (Major Aussig)

1765

Landvernrulle

(481)

Beitstadske kp. (Oberstløytnant Bull)

1765

Hovedlegdsrulle

(486)

Beitstadske landvernkp. (Oberstløytnant Bull)

1765

Rulle

(505)

Beitstadske kp. (Oberstløytnant Bull)

1765

Hovedlegdsrulle

(510)

Snåsaiske landvernkp. (Major Klüver)

1765

Rulle

(511)

Inderøyske kp.

1765

Hovedlegdsrulle

(517)

Inderøyske landvernkp.

1765

Rulle

(536)

Snåsaiske skiløperkp. (Major Klüver)

1765

Hovedlegdsrulle

(542)

Verdalske landvernkp. (Kp. Bay)

1765

Rulle

(559)

Fosenske landvernkp. (Ingeniørmajor Echleff)

1765

Rulle

(565)

Frostaske landevernkp. (Major Coldevin)

1765

Rulle

(573)

Sparboske landvernkp. (Major Tønder)

1765

Sesjonsrulle

(577)