Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 509, 1740 - 1748


1. Trondheimske nasjonale infanteriregiment

Register

1740-1748

(2)

Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin)

1740

Hovedlegdsrulle, defekt

(7)

Ytterøyske livkp.

1745

Hovedlegdsrulle, defekt

(11)

Beitstadske kp. (Kp. Bull)

1745

Hovedlegdsrulle, defekt

(15)

Stodske kp. (Kp. Sommerschield)

1745

Hovedlegdsrulle, defekt

(17)

Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin)

1745

Hovedlegdsrulle, defekt

(19)

Sparboske kp. (Major Grøn)

1745

Hovedlegdsrulle, defekt

(21)

Stjørdalske kp. (Oberstløytnant Heidmann)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(25)

Sparboske kp. (Major Grøn)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(35)

Beitstadske kp. (Kp. Bull)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(44)

Stodske kp. (Kp. Sommerschield)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(53)

Inderøyske kp. (kp. Tønder)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(62)

Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(71)

Verdalske kp. (Kp. Brunech)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(80)

Understabsbetjenter

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(89)

Skognske kp. (kp. Tønder)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(91)

Eresfjordske kp.

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(99)

Ytterøyske livkp. (Oberst Helm)

1746

Rulle, mannskap ved edsavleggelse

(108)

Meråkerske skiløperkp. (Kp. Aussig)

1748

Hovedlegdsrulle

(118)

Stjørdalske kp. (Oberstløytnant Heidmann)

1748

Hovedlegdsrulle

(146)

3. Innheradske landvernkp. (Kp. Klüver)

1748

Hovedlegdsrulle

(174)

Kp. Buddes kp.

1748

Hovedlegdsrulle

(196)

1. Innheradske landvernkp. (Kp. Zernichouw)

1748

Hovedlegdsrulle

(217)

Kp. Zernichouw kp.

1748

Hovedlegdsrulle

(238)

2. Innheradske landvernkp. (Kp. Budde)

1748

Hovedlegdsrulle

(260)

3. Innheradske landvernkp. (Kp. Klüver)

1748

Hovedlegdsrulle

(282)

Stjørdalske kp. (Oberstløytnant Heidmann)

1748

Hovedlegdsrulle, defekt

(303)

Verdalske kp. (Kp. Brunech)

1748

Hovedlegdsrulle, defekt

(306)

3. skiløperkp. (Kp. Klüver)

1748

Hovedlegdsrulle, defekt

(308)

Skognske kp. (kp. Tønder)

1748

Hovedlegdsrulle, defekt

(310)

Frostaske kp. (Oberstløytnant Coldevin)

1748

Hovedlegdsrulle

(312)

Inderøyske kp. (kp. Tønder)

1748

Hovedlegdsrulle

(339)

Stodske kp. (Kp. Sommerschield)

1748

Hovedlegdsrulle

(367)

Snåsaiske skiløperkp. (Kp. Klüver)

1748

Hovedlegdsrulle

(397)

Namdalske landvernkp. (Kp. Brun)

1748

Hovedlegdsrulle

(425)

Nærøyske kp. (Major L. W. L. graf von Sponeck)

1748

Hovedlegdsrulle

(467)

Sparboske kp. (kp. Brun)

1748

Hovedlegdsrulle

(495)

Overhallske kp. (Kp. Sommerschield)

1748

Hovedlegdsrulle

(523)

Fosenske kp. (Kp. Klüver)

1748

Hovedlegdsrulle

(552)

Beitstadske kp. (Major Bull)

1748

Hovedlegdsrulle

(580)

Skognske kp. (kp. Tønder)

1748

Hovedlegdsrulle

(608)

Ytterøyske livkp. (Oberst Helm)

1748

Hovedlegdsrulle

(636)

Verdalske kp. (Kp. Brunech)

1748

Hovedlegdsrulle

(664)