Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 507, 1766 - 1767


2. Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1766-1767

(2)

Ytre Valderske kp. (Kp. Hejdman)

1766

Munsterrulle

(6)

Regimentet

1767

Inndelingsrulle

(13)

Askerske kp. (Major von Hagemann)

1767

Kompanirulle

(18)

Jevnakerske kp. (Kp. Møllerop)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(41)

Jevnakerske kp. (Kp. Møllerop)

1767

Kompanirulle

(70)

Ytre Valderske kp. (Kp. Hals)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(92)

Hallingdalske kp. (Kp. Arøe)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(145)

Øvre Valderske kp. (Heidmann)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(181)

Sigdalske kp. (Kp. Fremming)

1767

Kompanirulle

(210)

Hallingdalske kp. (Kp. Arøe)

1767

Kompanirulle

(233)

Eidsvollske livkp.

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(257)

Ringerikske kp. (Major Selmer)

1767

Kompanirulle

(283)

Ringerikske kp. (Major Selmer)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(307)

Sigdalske kp. (Kp. Fremming)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(339)

Nesiske kp. (kp. Heyerdahl)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(372)

Øvre Valderske kp. (Heidmann)

1767

Kompanirulle

(396)

Ytre Valderske kp. (Kp. Hals)

1767

Kompanirulle

(417)

Nesiske kp. (kp. Heyerdahl)

1767

Kompanirulle

(439)

Askerske kp. (Major von Hagemann)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(462)

Hurumske kp. (kp. Piro)

1767

Kompanirulle

(488)

Hurumske kp. (kp. Piro)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(511)

Eikerske kp. (Major Lossius)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(537)

Eikerske kp. (Major Lossius)

1767

Kompanirulle

(567)

Numedalske kp. (Oberstløytnant Krabbe)

1767

Kompanirulle

(589)

Numedalske kp. (Oberstløytnant Krabbe)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(614)

Eidsvollske livkp. (Oberst Schlanbusch)

1767

Kompanirulle

(661)