Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 504, 1767


1. Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1767

(2)

Vangske kp. (Premiermajor Blix)

1767

Kompanirulle

(6)

Ringebueske kp. (Oberstløytnant Dopp)

1767

Kompanirulle

(25)

Stangeske livkp. (Oberst von Haxthausen)

1767

Kompanirulle

(45)

Vardalske kp. (Kp. Vogt)

1767

Kompanirulle

(65)

Gausdalske kp. (Kp. Gløersen)

1767

Kompanirulle

(85)

Vingerske kp. (Kp. Wogelius)

1767

Kompanirulle

(106)

Åmotske skiløperkp. (Kp. Motzfeldt)

1767

Kompanirulle

(139)

Lesjaeske kp. (Kp. Fischer)

1767

Kompanirulle

(158)

Nord-Fronske kp. (Kp. Lutzow)

1767

Kompanirulle

(180)

Sør-Fronske kp. (Kp. Hirsch)

1767

Kompanirulle

(203)

Lomske kp. (Kp. Stabel)

1767

Kompanirulle

(228)

Hofske skiløperkp. (Kp. Todderud)

1767

Kompanirulle

(248)

Lesjaeske kp. (Kp. Fischer)

1767

Hovedlegdsrulle

(282)

Oversendelsesbrev

1767

Kompanirulle

(305)

Regimentet

1767

Inndelingsrulle

(306)

Lomske kp.

1767

Hovedlegdsrulle

(310)

Vardalske kp. (Kp. Vogt)

1767

Hovedlegdsrulle

(335)

Vingerske kp. (Kp. Wogelius)

1767

Hovedlegdsrulle

(367)

Stangeske livkp. (Oberst von Haxthausen)

1767

Hovedlegdsrulle

(397)

Vangske kp. (Major Blix)

1767

Hovedlegdsrulle

(418)

Hofske skiløperkp. (Kp. Todderud)

1767

Hovedlegdsrulle

(441)

Ringebueske kp. (Oberstløytnant Dopp)

1767

Hovedlegdsrulle

(474)

Åmotske skiløperkp. (Kp. Motzfeldt)

1767

Hovedlegdsrulle

(496)

Sør-Fronske kp. (Kp. Hirsch)

1767

Hovedlegdsrulle

(538)

Gausdalske kp. (Kp. Gløersen)

1767

Hovedlegdsrulle

(561)

Nord-Fronske kp. (Kp. Lutzow)

1767

Hovedlegdsrulle

(589)