Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 502b, 1748 - 1752


1. Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1748-1752

(2)

Mellom Hedemarkske livkp. (Generalmajor Reichaus)

1748

Hovedlegdsrulle

(7)

Søndre Gudbrandsdalske kp. (Oberstløytn. Eimhaus)

1748

Hovedlegdsrulle

(38)

Østre Hedemarkske kp. (Major Hals)

1748

Hovedlegdsrulle

(66)

V. Gudbrandsdalske (Lomske) kp. (Kp. von Printzen)

1748

Hovedlegdsrulle

(96)

Vestre Hedemarkske kp. (major Arøe)

1748

Hovedlegdsrulle

(125)

Nordre Hedemarkske kp. (Kp. Krabbe)

1748

Hovedlegdsrulle

(155)

Søndre Hedemarkske kp. (Kp. Dopp)

1748

Hovedlegdsrulle

(186)

Gausdalske kp. (Kp. Erlandsen)

1748

Hovedlegdsrulle

(216)

Me. Gudbrandsdalske (Ringebueske) kp. (Kp. Oldach)

1748

Hovedlegdsrulle

(246)

Stangeske kp. (Kp. Dopp)

1749

Rulle, ungt mannskap

(275)

Ytre Gudbrandsdalske kp. (Kp. Reichmann)

1749

Hovedlegdsrulle

(283)

Gudbrandsdal fogderi

1750

Rulle, ungt mannskap

(313)

1. Søndre Østerdalske skiløperkp. (Kp. Leyel)

1750

Rulle, ungt mannskap

(330)

Sønnafj. skiløperk., Elverumske kp. (Major Felber)

1750

Rulle, ungt mannskap

(342)

Sønnafjelske skiløperkorps, Nordre Østerdalske kp.

1750

Rulle, ungt mannskap

(359)

Søndre Fronske kp. (Oberstløytnant Eimhaus)

1751

Sesjonsrulle

(374)

Fåbergske kp. (Major Krabbe)

1751

Sesjonsrulle

(390)

Gausdalske kp. (Kp. Erlandsen)

1751

Sesjonsrulle

(406)

Nord-Fronske kp. (Kp. Schultz)

1751

Sesjonsrulle

(422)

Lomske kp. (Kp. Saurbrey)

1751

Sesjonsrulle

(438)

Lesjaeske kp. (Kp. von Hansteen)

1751

Sesjonsrulle

(455)

Ringebueske kp. (Kp. Kraft)

1751

Sesjonsrulle

(471)

Vågåeske kp. (Kp. Gaarman)

1751

Sesjonsrulle

(487)

Nordre Gulbrandsdalske landvernkp. (Kp. Kraft)

1751

Sesjonsrulle

(503)

Søndre Gulbrandsdalske kp. (Kp. Orning)

1751

Sesjonsrulle

(522)

Sønnafj. skiløperk., Elverumske kp. (Major Felber)

1752

Sesjonsrulle

(541)

Nord-Fronske kp. (Kp. Schultz)

1752

Sesjonsrulle

(543)

Fåbergske kp. (Major Krabbe)

1752

Sesjonsrulle

(545)