Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 501, 1699 - 1700


Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1699-1700

(2)

Åmot prgj.

1699

Rulle, innrullerte bønder

(7)

Elverum prgj.

1699

Rulle, innrullerte bønder

(16)

Hedmark fogderi

1699

Rulle, innrullerte bønder

(22)

Østerdalen

1699

Rulle, innrullerte bønder

(39)

Hole og Norderhov prgj.

1699

Rulle, innrullerte bønder

(46)

Hof prgj.

1699

Rulle, innrullerte bønder

(52)

Søndre Gudbrandsdal

1700

Rulle, ungt mannskap

(61)

Nordre Gudbrandsdal

1700

Rulle, ungt mannskap

(101)

Fåberg prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(125)

Fron prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(133)

Løten prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(145)

Toten prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(149)

Øyer prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(155)

Gausdal prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(161)

Biri prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(169)

Vågå prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(174)

Ringebu prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(179)

Lom prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(183)

Vang prgj., Hedmark

1700

Rulle, ungt mannskap

(189)

Lesja prgj.

1700

Reserverulle

(198)

Veldre anneks

1700

Reserverulle

(205)

Vang prgj., Valdres

1700

Rulle, ungt mannskap

(207)

Slidre prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(216)

Romedal sogn

1700

Rulle, ungt mannskap

(222)

Elverum prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(226)

Åmot prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(231)

Kp. Brinchs kp.

1700

Reserverulle

(237)

Stange prgj.

1700

Reserverulle

(253)

Hedmark fogderi

1700

Rulle, ungt mannskap

(257)

Elverum prgj.

1700

Reserverulle

(288)

Aurdal prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(294)

Jevnaker prgj.

1700

Legdsrulle

(304)

Tynset prgj.

1700

Legdsrulle

(308)

Åmot prgj.

1700

Legdsrulle

(316)

Gran prgj.

1700

Legdsrulle

(324)

Hedmark fogderi

1700

Legdsrulle

(330)

Hadeland, Toten og Valdres fogderi

1700

Legdsrulle

(335)