Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 500, 1696 - 1697


Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1696-1697

(2)

Livkompaniet

1696

Legdsrulle

(7)

Oberstløytnant Brauns kp.

1696

Legdsrulle

(20)

Major Bruns kp.

1696

Legdsrulle

(36)

Kp. Fleischers kp.

1696

Legdsrulle

(51)

Kp. Rummelhoffs kp.

1696

Legdsrulle

(64)

Kp. von Hadelens kp.

1696

Legdsrulle

(72)

Kp. Brunecks kp.

1696

Legdsrulle

(83)

Kp. Bruuns kp.

1696

Legdsrulle

(96)

Kp. Floors kp.

1696

Legdsrulle

(108)

Tynset prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(120)

Gudbrandsdal fogderi

1697

Rulle, ungt mannskap

(130)

Elverum prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(172)

Nes prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(180)

Slidre prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(189)

Toten prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(197)

Hadeland, Toten og Valdres fogderi

1697

Rulle, ungt mannskap

(206)

Hedmark fogderi, Stange og Vang sogn, Veldre ann.

1697

Rulle, ungt mannskap

(256)

Hedmark fogderi, Nes og Ringsaker sogn

1697

Rulle, ungt mannskap

(280)

Hedmark fogderi, Romedal og Løten sogn

1697

Rulle, ungt mannskap

(295)

Hof sogn

1697

Rulle, ungt mannskap

(305)

Land prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(315)

Aurdal prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(323)

Norderhov prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(333)

Ål prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(341)

Hole prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(347)

Biri prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(353)

Øyer prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(359)

Lom prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(364)

Fron prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(370)

Gausdal prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(382)

Lesja prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(390)

Fåberg prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(397)

Ringebu prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(403)

Åmot prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(407)