Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 499, 1690 - 1693


Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1690-1693

(2)

Gudbrandsdal fogderi

1690

Rulle

(7)

Kp. Cretz´ kp. (Elverum)

1693

Legdsrulle

(18)

Hedmark fogderi

1693

Legdsrulle

(23)

Stange sogn

1693

Legdsrulle

(67)

Nes prgj.

1693

Legdsrulle

(74)

Åmot prgj.

1693

Legdsrulle

(80)

Romedal sogn

1693

Legdsrulle

(86)

Løten sogn

1693

Legdsrulle

(94)

Kp. Cretz´ kp. (Østerdalen)

1693

Legdsrulle

(98)

Grue prgj.

1693

Ungt mannskap

(118)

Hof prgj.

1693

Ungt mannskap

(125)

Oberstløytnant Legs kp. (Land prgj.)

1693

Rulle

(131)

Oberstløytnant Legs kp. (Land prgj.)

1693

Ungt mannskap

(136)

Vardal prgj.

1693

Ungt mannskap

(142)

Slidre prgj.

1693

Ungt mannskap

(144)

Hallingdal

1693

Ungt mannskap

(150)

Vang i Valdres

1693

Ungt mannskap

(158)

Aurdal prgj.

1693

Ungt mannskap

(165)

Biri prgj. og Redal anneks til Ringsaker prgj.

1693

Ungt mannskap

(169)

Jevnaker prgj.

1693

Ungt mannskap

(175)

Gran prgj.

1693

Ungt mannskap

(179)

Kpt. Rummelhofs kp.

1693

Legdsrulle

(186)

Øyer prgj.

1693

Ungt mannskap

(201)

Fron prgj.

1693

Ungt mannskap

(208)

Gausdal prgj.

1693

Ungt mannskap

(214)

Fåberg prgj.

1693

Ungt mannskap

(218)

Ringebu prgj.

1693

Ungt mannskap

(224)

Vågå prgj.

1693

Ungt mannskap

(228)

Lom prgj.

1693

Ungt mannskap

(235)

Lesja og Dovre prgj.

1693

Ungt mannskap

(240)

Kp. Rommelhofs kp.

1693

Rulle

(247)

Øyer sogn

1693

Rulle

(256)

Gudbrandsdal fogderi

1693

Rulle

(262)

Kp. Bruns kp.

1693

Rulle

(304)

Kp. Cretz´ kp.

1693

Rulle

(316)

Kp. Brünecks kp.

1693

Rulle

(331)

Kp. Hadelings kp.

1693

Rulle

(344)

Kp. Fleischers kp.

1693

Rulle

(355)

Major Bruns kp.

1693

Rulle

(365)

Kp. Brauns kp.

1693

Rulle

(383)

Livkp.

1693

Rulle

(397)

Hallingdal og Ringerike

1693

Legdsrulle

(410)