Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 498, 1662 - 1689


Opplandske nasjonale infanteriregiment

Register

1662-1690

(2)

1. kompani

1662

(5)

2. kompani

1662

(21)

3. kompani

1662

(35)

4. kompani

1662

(53)

5. kompani

1662

(67)

6. kompani

1662

(81)

7. kompani

1662

(99)

8. kompani

1662

(113)

Major Reichweins kp.

1665

(129)

Oberstløytnant von Hadelings kp.

1665

(143)

Major De Cardis kp.

1665

(154)

Generalkvartermester Coucherons kp.

1665

(166)

Kp. Michelets kp.

1665

(178)

Kp. Macodies kp.

1665

(190)

Kp. Reichweins kp.

1665

(206)

Kp. Bruns kp.

1665

(219)

Regimentet

1670

(230)

Regimentsstaben

1670

Hovedrulle

(231)

Livkp.

1670

Rulle

(232)

Oberstløytnant Hadelings kp.

1670

Rulle

(246)

Major De Cardis kp.

1670

Rulle

(258)

Kp. Michelets kp.

1670

Rulle

(270)

Kp. Cucherons kp.

1670

Rulle

(284)

Kp. Macodeys kp.

1670

Rulle

(296)

Kp. Reichweins kp.

1670

Rulle

(316)

Kp. Bruns kp.

1670

Rulle

(330)

Hadeland, Toten og Valdres fogderi

1674

Krigsjordebok

(341)

Solør, Odal og Østerdal fogderi

1687

Rulle, innmeldte bønder

(371)

Solør, Odal og Østerdal fogderi

1689

Rulle, innmeldte bønder

(384)

Hedmark fogderi

1689

Rulle, innmeldte bønder

(405)

Hadeland, Toten og Valdres fogderi

1689

Rulle, innmeldte bønder

(413)

Regimentet

Offisersrulle?, kun deler

(424)