Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 497, 1748 - 1765


2. Smålenske nasjonale infanteriregiment

Register

1748-1765

(2)

Jarlsbergske landvernkp. (Kp. Quernheim)

1748

Hovedlegdsrulle

(8)

Vestre Larvikske kp. (Kp. Duus)

1748

Legdsrulle

(30)

Søndre Jarlsbergske livkp.

1748

Legdsrulle

(59)

Kp. von Rømers kp.

1748

Sesjonsrulle

(88)

Oversendelsesbrev

1748

Hovedlegdsrulle

(117)

Larvikske landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(118)

Bratsberg lens landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(140)

Lardalske landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(161)

Østre Jarlsbergske kp. (Oberstløytnant De Seue)

1749

Rulle

(183)

Nordre Larvikske kp. (Kp. Coucheron)

1749

Legdsrulle

(212)

Regimentsstaben

1756

Munsterrulle

(241)

Major von Lützows kp.

1756

Revueliste

(243)

Kp. Fleischers kp.

1756

Revueliste

(244)

Secondbataljonen

1756

Liste

(245)

Kp. Fermans kp.

1756

Revueliste

(246)

Kp. Deichmans kp.

1756

Revueliste

(247)

Kp. Rothes kp.

1756

Revueliste

(248)

Kp. Todes kp.

1756

Revueliste

(249)

Livbataljonen

1756

Liste

(250)

Livkp.

1756

Revueliste

(251)

Oberstløytnant Kleins kp.

1756

Revueliste

(252)

Premiermajor Coucherons kp.

1756

Revueliste

(253)

Kp. Bentzlebens kp.

1756

Revueliste

(254)

Kp. Igells kp.

1756

Revueliste

(255)

Kp. Grønvolds kp.

1756

Revueliste

(256)

Søndre Jarlsbergske livkp.

1756

Munsterrulle

(257)

Vestre Jarlsbergske kp. (Kp. von Wein Igel)

1756

Munsterrulle

(267)

Vestre Larvikske kp. (Kp. Grønvold)

1756

Munsterrulle

(276)

Østre Larvikske kp. (Oberstløytnant Klein)

1756

Munsterrulle

(285)

Lardalske landvernkp. (Kp. Antzée)

1756

Munsterrulle

(294)

Kp. Fleischers kp.

1756

Munsterrulle

(305)

Kp. Fermans kp.

1756

Munsterrulle

(314)

Kp. Rothes kp.

1756

Munsterrulle

(323)

Kp. Todes kp.

1756

Munsterrulle

(332)

Kp. Deichmans kp.

1756

Munsterrulle

(341)

Major von Lützows kp.

1756

Munsterrulle

(351)

Major Coucherons kp.

1756

Munsterrulle

(360)

Kp. Bentzlebens kp.

1756

Munsterrulle

(370)

Kp. Achtons kp.

1756

Munsterrulle

(380)

Jarlsbergske landvernkp. (Kp. Hagemann)

1756

Munsterrulle

(391)

Larvikske landvernkp. (Kp. Bull)

1756

Munsterrulle

(402)

Major Deichmans kp., til Akershus festnings gar.

1758

Rulle

(413)

Kp. von Wein Igels kp., til Akershus festn. gar.

1758

Rulle

(417)

Kp. Hagemanns kp., til Akershus festnings garnison

1758

Rulle

(425)

Major Deichmans kp., til Akershus festnings gar.

1758

Rulle

(433)

Kp. Achtons kp., til Fredrikstad festnings gar.

1758

Rulle

(437)

Major Bentzlebens kp., til Fredrikstad festn. gar.

1758

Rulle

(439)

Kp. Achtons kp., til Fredrikstad festnings gar.

1758

Rulle

(452)

Major Fermans landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(456)

Skyttere og grenaderer, Livbataljonen

1765

Sesjonsrulle

(465)

Skyttere og grenaderer, Secondbataljonen

1765

Sesjonsrulle

(469)

Ytre Telemarkske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(472)

Kp. Deichmans landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(481)

Major Deichmans landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(490)

Major Hagemanns landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(500)

Kp. Ryes landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(509)

Søndre Jarlsbergske livkp., landvern

1765

Sesjonsrulle

(518)

Kp. Grønvolds landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(527)

Kp. Schleppegrells landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(536)

Kp. von Wein Igells landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(545)

Major Bentzlebens landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(554)