Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 496, 1765 - 1767


1. Smålenske nasjonale infanteriregiment

Register

1765-1767

(2)

Skjebergske livkp., landvern

1765

Sesjonsrulle

(8)

Østre Rakkestadske landvernkp. (Kp. de Seue)

1765

Sesjonsrulle

(16)

Degerneske landv.kp. und. Vestre Rakkestadske kp.

1765

Sesjonsrulle

(24)

Ryggeske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(31)

Markerske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(39)

Iddske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(46)

Spydebergske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(52)

Hobølske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(59)

Onsøyske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(64)

Bergske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(71)

Borgske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(80)

Tunske landvernkp.

1765

Sesjonsrulle

(88)

Tunske kp. (Kp. Wærenschiold)

1765

Hovedlegdsrulle

(94)

Ryggeske kp. (Major Senden)

1765

Hovedlegdsrulle

(128)

Spydebergske kp. (Major Scharffenberg)

1765

Hovedlegdsrulle

(161)

Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen)

1765

Hovedlegdsrulle

(195)

Bergske kp. (Major Brackel)

1765

Hovedlegdsrulle

(227)

Østre Rakkestadske kp. (Kp. de Seue)

1765

Hovedlegdsrulle

(262)

Skjebergske livkp.

1765

Hovedlegdsrulle

(291)

Borgske kp. (Major Schlösser)

1765

Hovedlegdsrulle

(327)

Iddske kp. (Major Wærenschiold)

1765

Hovedlegdsrulle

(357)

Eidsbergske kp. (Kp. de Seue)

1767

Kompanirulle

(385)

Trøgstadske kp. (Kp. Pristroph)

1767

Kompanirulle

(407)

Eidsbergske kp. (Kp. de Seue)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(431)

Trøgstadske kp. (Kp. Pristroph)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(454)

Borgske kp.

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(481)

Regimentet

1767

Inndelingsrulle

(504)

Rakkestadske kp. (Kp. Achthon)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(509)

Iddske kp. (Major Wærenschiold)

1767

Kompanirulle

(533)

Bergske kp. (Premiermajor Hejde)

1767

Kompanirulle

(553)

Hølandske kp. (Major Schlösser)

1767

Kompanirulle

(573)

Onsøyske kp.

1767

Kompanirulle

(593)

Iddske kp. (Major Wærenschiold)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(613)

Rakkestadske kp. (Kp. Achthon)

1767

Kompanirulle

(637)

Kråkstadske kp.

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(657)

Hobølske kp.

1767

Kompanirulle

(681)

Spydebergske kp. (Kp. Scharffenberg)

1767

Kompanirulle

(701)

Folloske kp.

1767

Kompanirulle

(723)

Kråkstadske kp.

1767

Kompanirulle

(743)

Borgske livkp.

1767

Kompanirulle

(764)

Hobølske kp.

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(786)

Hølandske kp. (Major Schlösser)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(809)

Onsøyske kp.

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(832)

Bergske kp. (Premiermajor Hejde)

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(855)

Folloske kp.

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(878)

Regimentet

1767

Hovedlegdsrulle, ungt mannskap

(901)