Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 495, 1732 - 1763


1. Smålenske nasjonale infanteriregiment

Register

1732-1763

(2)

Ryggeske kp. (Kp. Sibbern)

1732

Hovedmunsterrulle

(10)

Ryggeske kp. (Kp. Sibbern)

1733

Hovedmunsterrulle

(22)

Onsøyske livkp.

1733

Hovedlegdsrulle

(33)

Borgske kp. (Kp. Schlösser)

1733

Hovedlegdsrulle

(42)

Bergske kp. (Kp. Baron Wilmowsky)

1733

Munsterrulle

(51)

Hobølske kp. (Kp. Thome)

1733

Hovedlegdsrulle

(62)

Iddske kp. (Kp. Nagler)

1733

Hovedlegdsrulle

(73)

Tunske kp. (Major von Vierech)

1733

Hovedlegdsrulle

(84)

Spydebergske kp. (Major Hof)

1733

Hovedlegdsrulle

(95)

Østre Rakkestadske kp. (Kp. de Seve)

1733

Hovedlegdsrulle

(106)

Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Schade)

1733

Hovedrulle

(117)

Skjebergske kp. (Oberstløytnant Sehested)

1733

Munsterrulle

(128)

Markerske kp. (Kp. Scharffenberg)

1733

Hovedlegdsrulle

(139)

Rådeske landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(150)

Onsøyske livkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(167)

Rokkeske landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(187)

Iddske kp. (Oberstløytnant Nagler)

1748

Hovedlegdsrulle

(204)

Borgske kp. (Major Schlösser)

1748

Hovedlegdsrulle

(225)

Hobølske kp. (Kp. Sundt)

1748

Hovedlegdsrulle

(247)

Ryggeske kp. (Major Sibbern)

1748

Hovedlegdsrulle

(268)

Degerneske landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(289)

Østre Rakkestadske kp. (Major de Seue)

1748

Hovedlegdsrulle

(306)

Tunske kp. (Kp. Norman)

1748

Hovedlegdsrulle

(327)

Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Schade)

1748

Hovedlegdsrulle

(348)

Vålerske landvernkp.

1748

Hovedlegdsrulle

(369)

Skjebergske kp. (Kp. Foss)

1748

Hovedlegdsrulle

(386)

Bergske kp. (Kp. Brackel)

1748

Hovedlegdsrulle

(407)

Spydebergske kp. (Kp. Scharffenberg)

1748

Hovedlegdsrulle

(428)

Markerske kp. (Kp. Holst)

1748

Hovedlegdsrulle

(449)

Markerske kp. (Major Holst)

1756

Hovedlegdsrulle

(471)

Spydebergske kp. (Major Scharffenberg)

1756

Revueliste

(479)

Spydebergske kp. (Major Scharffenberg)

1756

Munsterrulle

(480)

Østre Rakkestadske kp. (Oberstløytnant de Seue)

1756

Munsterrulle

(488)

Bergske kp. (Major Brackel)

1756

Munsterrulle

(496)

Søndre Hobølske kp.

1756

Munsterrulle

(505)

Borgske kp. (Kp. Schlösser)

1756

Munsterrulle

(513)

Rokkeske landvernkp. (Kp. Sibbern)

1756

Munsterrulle

(521)

Iddske kp. (Kp. Wærenschiold)

1756

Munsterrulle

(531)

Ryggeske kp. (Kp. Meyer)

1756

Munsterrulle

(539)

Onsøyske kp. (Kp. Stranger)

1756

Munsterrulle

(548)

Rådeske landvernkp. (Kp. Sibbern)

1756

Rulle

(556)

Tunske kp. (Kp. Wærenschiold)

1756

Munsterrulle

(568)

Degerneske landvernkp. (Kp. Hylle)

1756

Munsterrulle

(576)

Vålerske landvernkp. (Kp. von Senten)

1756

Munsterrulle

(586)

Regimentsrulle

1756

Munsterrulle

(596)

Skjebergske livkp.

1756

Munsterrulle

(599)

Spydebergske kp. (Major Scharffenberg)

1756

Revueliste

(607)

Ryggeske kp.

1756

Revueliste

(608)

Tunske kp. (Kp. Wærenschiold)

1756

Revueliste

(610)

Onsøyske kp. (Kp. Stranger)

1756

Revueliste

(612)

Hobølske kp. (Major Sundt)

1756

Revueliste

(614)

Skjebergske livkp.

1756

Revueliste

(616)

Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen)

1756

Revueliste

(618)

De Seues kp.

1756

Revueliste

(620)

Bergske kp. (Major Brackel)

1756

Revueliste

(621)

Iddske kp. (Kp. Wærenschiold)

1756

Revueliste

(622)

Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen)

1756

Revueliste

(623)

Markerske kp. (Major Holst)

1756

Revueliste

(624)

Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen)

1756

Munsterrulle

(625)

De Seues kp., utkommandert til Danmark

1760

Rulle

(633)

Major von Sendens kp., utkommandert til Danmark

1760

Rulle

(643)

Flügeladj. Sibberns kp., utkommandert til Danmark

1760

Rulle

(653)

Major Brackels kp., utkommandert til Danmark

1760

Rulle

(663)

Kp. von Oldenburgs kp., utkommandert til Danmark

1760

Rulle

(673)

Kp. Wærenschiolds kp., utkommandert til Danmark

1760

Rulle

(683)

Spydebergske kp. (Major Scharffenberg)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(693)

Onsøyske kp. (Flügeladjutant Sibbern)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(701)

Tunske kp. (Kp. Wærenschiold)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(712)

Ryggeske kp. (Major Senden)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(724)

Borgske kp. (Major Schlösser)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(732)

Bergske kp. (Major Brackel)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(743)

Skjebergske livkp.

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(751)

Markerske kp. (Oberstløytnant Holst)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(760)

Iddske kp. (Kp. Wærenschiold)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(774)

Vestre Rakkestadske kp. (Kp. Gløersen)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(782)

Østre Rakkestadske kp. (Oberst de Seue)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(788)

Hobølske kp. (Kp. Wilster)

1761

Reserverulle, ungt mannskap

(796)

Flügeladj. Sibberns kp., innr. i Fredrikstads gar.

1763

Rulle

(812)

Kp. Wilsters kp., innrykket i Fredrikstads gar.

1763

Rulle

(828)

Maj. Scharffenbergs kp., innr. i Fredrikstads gar.

1763

Rulle

(844)

Kp. Gløersens kp., innrykket i Fredrikstads gar.

1763

Rulle

(862)

Ob.løytnant Holsts kp., innr. i Fredrikstads gar.

1763

Rulle

(878)

Major Schlössers kp., innr. i Fredrikstads gar.

1763

Rulle

(894)