Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 494, 1697 - 1717


Smålenske nasjonale infanteriregiment

Register

1697-1717

(3)

Nedre Telemark

1697

Rulle, ungt mannskap

(11)

Tjølling prgj. (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(21)

Tjølling prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(27)

Nedre Telemark (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(33)

Aremark prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(43)

Rakkestad prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(49)

Brunlanes prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(52)

Spydeberg prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(56)

Skiptvedt prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(59)

Hobøl prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(63)

Idd og Marker fogderi

1699

Innrullerte bønder

(71)

Moss, Onsøy, Tune og Veme fogderi

1699

Innrullerte bønder

(83)

Rakkestad fogderi

1699

Innrullerte bønder

(104)

Livkompaniet

1699

Legdsrulle

(113)

Regimentet

1700

Legdsrulle, innskrevne halve reserve

(121)

Kp. Oldenborgs kp.

1700

Legdsrulle, innskrevne halve reserve

(122)

De tre telemarkske kp.s distrikt i Bratsberg amt

1700

Legdsrulle, innskrevne halve reserve

(135)

Øvre og Nedre Telemark

1700

Manntallsrulle, ungt mannskap

(165)

Kp. Genschauwens kp.

1700

Manntallsrulle, ungt mannskap

(197)

Nedre Telemark fogderi

1700

Legdsrulle, innrullerte bønder

(206)

Kp. Schølles kp.

1700

Legdsrulle, innskrevne halve reserve

(220)

Kp. Treiders kp.

1700

Legdsrulle, innskrevne halve reserve

(230)

Major Stärchs kp. Jarlsberg grevskap

1703

(242)

Kp. Schillings kp. Jarlsberg grevskap

1703

Legdsrulle

(252)

Oberstløytnant Ludwigs kp. Jarlsberg grevskap

1703

Legdsrulle

(262)

Oberstløytnant Ludwigs kp.

1705

Legdsrulle

(273)

Major Stärchs kp.

1705

Legdsrulle

(279)

Kp. Schillings kp.

1705

Legdsrulle

(285)

Kp. Schillings kp.

1706

Legdsrulle

(291)

Major Stärchs kp.

1706

Legdsrulle

(297)

Oberstløytnant Ludvigs kp.

1706

Legdsrulle

(303)

Kp. Schraders kp.

1708

Legdsrulle

(309)

Oberstløytnant Sterchs kp.

1708

Legdsrulle

(320)

Major Schillings kp.

1708

Legdsrulle

(334)

Kp. Antzes kp.

1710

Legdsrulle

(347)

Kp. Schraders kp.

1710

Legdsrulle

(356)

Kp. Antzes kp.

1713

Legdsrulle

(364)

Kp. Schraders kp.

1713

Legdsrulle

(374)

Major Schillings kp.

1713

Legdsrulle

(382)

Kp. Antzes kp.

1714

Legdsrulle

(390)

Kp. Schraders kp.

1714

Legdsrulle

(398)

Major Schillings kp.

1714

Legdsrulle

(405)

Major Schillings kp.

1715

Legdsrulle

(412)

Kp. Schraders kp.

1715

Legdsrulle

(419)

Kp. Antzes kp.

1715

Legdsrulle

(426)

Oberstløytnant Schillings kp.

1716

Legdsrulle

(433)

Kp. Schraders kp.

1716

Legdsrulle

(441)

Kp. Antzes kp.

1716

Legdsrulle

(448)

Oberstløytnant Schillings kp.

1717

Legdsrulle

(456)

Kp. Schraders kp.

1717

Legdsrulle

(464)

Kp. Antzes kp.

1717

Legdsrulle

(472)