Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 493, 1643 - 1694


Smålenske nasjonale infanteriregiment

Register

1643-1689

(2)

Idd og Marker len

1643

(6)

Tune, Åbygge og Veme len

1643

(10)

Over- og underoffiserer

1662

Rulle

(13)

Oberst Schades livkp.

1662

Legdsrulle

(17)

Oberstløytnant Lemweigs kp.

1662

Legdsrulle

(30)

Major Rochlings kp.

1662

Legdsrulle

(43)

Kp. Friis´ kp.

1662

Legdsrulle

(58)

Kp. Bensens kp.

1662

Legdsrulle

(68)

Kp. Magems kp.

1662

Legdsrulle

(79)

Kp. Grims kp.

1662

Legdsrulle

(91)

Kp. Christensens kp.

1662

Legdsrulle

(103)

Oberst Schades livkp.

1665

Legdsrulle

(115)

Oberstløytnant Lembwigs kp.

1665

Legdsrulle

(136)

Major Rochlings kp.

1665

Legdsrulle

(155)

Kp. Friis´ kp.

1665

Legdsrulle

(165)

Kp. Jenssons kp.

1665

Legdsrulle

(175)

Kp. Grims kp.

1665

Legdsrulle

(186)

Kp. Raasbechs kp.

1665

Rulle

(199)

Kp. Forbus´ kp.

1665

Legdsrulle

(212)

Rakkestad amt

1666

Legdsrulle

(222)

Kp. Grims kp.

1669

Legdsrulle

(233)

Regimentet

1669

Ekstrakt

(250)

Major Friis´ kp.

1670

Legdsrulle

(251)

Oberst Schades livkp.

1670

Legdsrulle

(263)

Oberstløytnant Rochlenges kp.

1670

Legdsrulle

(276)

Kp. Barnholts kp.

1670

Legdsrulle

(286)

Kp. Silvernagels kp.

1670

Legdsrulle

(296)

Kp. Buddes kp.

1670

Legdsrulle

(310)

Kp. Rasbechs kp.

1670

Legdsrulle

(326)

Kp. Barnholts kp.

1674

Jordebok

(342)

Regimentet

1689

Munsterrulle

(345)

Oberstløytnant Mangelsens kp., Jarlsberg grevskap

1692

Legdsrulle

(361)

Kp. Schillings kp.

1693

Legdsrulle

(372)

Major Stärchs kp.

1693

Legdsrulle

(382)

Oberstløytnant Mangelsens kp.

1693

Legdsrulle

(392)

Oberstløytnant Mangelsens kp.

1694

Legdsrulle

(403)

Major Stärchs kp.

1694

Legdsrulle

(413)

Kp. Schillings kp.

1694

Legdsrulle

(423)