Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 489, 1767


1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1767

(2)

Botneske kp. (kp. Grüner)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(6)

Botneske kp. (kp. Grüner)

1767

Kompanirulle

(30)

Heddalske kp.

1767

Kompanirulle

(51)

Østre Jarlsbergske livkp.

1767

Kompanirulle

(75)

Regimentet

1767

Inndelingsrulle

(95)

Lardalske kp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(99)

Heddalske kp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(130)

Bambleske kp. (kp. von Scharffenberg)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(165)

Gjerpenske kp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(190)

Fyresdalske kp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(220)

Tinnske kp. (kp. Winther)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(244)

Vestre Larvikske kp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(274)

Østre Larvikske kp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(298)

Vestre Jarlsbergske kp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(323)

Østre Jarlsbergske livkp.

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(353)

Gjerpenske kp.

1767

Kompanirulle

(376)

Vestre Larvikske kp.

1767

Kompanirulle

(395)

Vestre Jarlsbergske kp.

1767

Kompanirulle

(415)

Østre Larvikske kp.

1767

Kompanirulle

(437)

Fyresdalske kp.

1767

Kompanirulle

(456)

Lardalske kp.

1767

Kompanirulle

(478)

Tinnske kp. (kp. Winther)

1767

Kompanirulle

(498)

Bambleske kp. (kp. von Scharffenberg)

1767

Kompanirulle

(522)