Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 488, 1765


1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1765

(3)

Akerske livkp.

1765

Rulle, ungt mannskap

(7)

Askerske kp. (kp. Meydel)

1765

Rulle, ungt mannskap

(37)

Eikerske kp. (kp. Bjørnsen)

1765

Rulle, ungt mannskap

(65)

Numedalske kp.

1765

Rulle, ungt mannskap

(101)

Hurumske kp.

1765

Rulle, ungt mannskap

(128)

Lierske kp. (major Rabe)

1765

Rulle, ungt mannskap

(148)

Sandeske kp. (kp. Grüner)

1765

Rulle, ungt mannskap

(175)

Holmestrandske kp.

1765

Rulle, ungt mannskap

(200)

Modumske kp.(oberstløytnant von Koss)

1765

Rulle, ungt mannskap

(227)

Strømsøske kp. (kp. Selchier)

1765

Rulle, ungt mannskap

(275)

Gjerdrumske kp. (major Neumann)

1765

Rulle, ungt mannskap

(310)

Sandsværske kp. (major Lammers)

1765

Rulle, ungt mannskap

(339)

Askerske kp. (kp. Meydel)

1765

Legdsrulle

(374)

Akerske livkp.

1765

Legdsrulle

(399)

Hurumske kp.

1765

Legdsrulle

(421)

20 grenaderer, 20 skyttere og 60 musketerer

1765

Liste

(446)

Eikerske kp. (kp. Bjørnsen)

1765

Hovedlegdsrulle

(457)

Lierske kp. (major Rabe)

1765

Hovedlegdsrulle

(481)

Modumske kp.(oberstløytnant von Koss)

1765

Hovedlegdsrulle

(504)

Gjerdrumske kp. (major Neumann)

1765

Hovedlegdsrulle

(528)

Strømsøske kp. (kp. Selchier)

1765

Hovedlegdsrulle

(550)

Numedalske kp.

1765

Hovedlegdsrulle

(573)

Holmestrandske kp.

1765

Hovedlegdsrulle

(600)

Sandsværske kp. (major Lammers)

1765

Hovedlegdsrulle

(627)

Sandeske kp. (kp. Grüner)

1765

Hovedlegdsrulle

(651)