Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 486, 1727 - 1749


1. Akershusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1727-1749

(2)

Akerske livkp. (oberst Schlanbusch)

1727

Legdsrulle, ungt mannskap

(6)

Regimentet

1729

Stabsrulle

(20)

Akerske livkp. (oberst Husmann)

1733

Legdsrulle

(22)

Hurumske kp. (oberstløytnant Biørn)

1733

Legdsrulle

(54)

Røykenske landvernkp. (kp. von Wibe)

1747

Legdsrulle

(84)

Botneske landvernkp. (kp. Selmer)

1748

Legdsrulle

(109)

Flesbergske landvernkp. (kp. Lammers)

1748

Legdsrulle

(133)

Skedsmoske landvernkp. (kp. Harbou)

1748

Legdsrulle

(157)

Askerske kp. (oberstløytnant Winther)

1749

Legdsrulle

(181)

Akerske livkp. (oberst von Reichwein)

1749

Legdsrulle

(212)

Eikerske kp. (oberstløytnant Harbou)

1749

Legdsrulle

(243)

Holmestrandske kp. (kp. Rappe)

1749

Legdsrulle

(275)

Sandeske kp. (major Grüner)

1749

Legdsrulle

(306)

Modumske kp. (kp. von Koss)

1749

Legdsrulle

(338)

Sandsværske kp. (kp. Genschauwen)

1749

Legdsrulle

(369)

Numedalske kp. (kp. Ackeleje)

1749

Legdsrulle

(399)

Hurumske kp. (kp. Darre)

1749

Legdsrulle

(430)

Lierske kp. (kp. Rabe)

1749

Legdsrulle

(461)

Strømsøske kp. (kp. Hoen)

1749

Legdsrulle

(492)

Gjerdrumske kp. (major de Seue)

1749

Legdsrulle

(522)