Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 485, 1697 - 1706


Akershusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1697-1706

(2)

Vestby prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(8)

Vestby prgj. (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(16)

Ås prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(24)

Vestby prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(28)

Ås prgj. (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(35)

Ås prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(46)

Asker prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(57)

Asker prgj. (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(65)

Nedre Romerike fogderi

1697

Rulle, ungt mannskap

(74)

Nannestad prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(91)

Ourts (Rødenes) prgj. og Rømskog anneks

1697

Rulle, ungt mannskap

(97)

Numedal og Sandsvær fogderi

1697

Rulle, ungt mannskap

(101)

Grue prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(115)

Lier, Hurum, Røyken og Eiker prgj. (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(125)

Lier, Hurum, Røyken og Eiker prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(144)

Nes prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(163)

Ås prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(171)

Nesodden prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(175)

Nesodden prgj. (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(177)

Nesodden prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(179)

Eiker prgj. (duplikat)

1697

Rulle, ungt mannskap

(183)

Kråkstad og Ski anneks

1697

Rulle, ungt mannskap

(193)

Gjerdrum prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(200)

Kråkstad prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(216)

Eidsvoll prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(223)

Heggen og Frøland fogderi

1697

Rulle, ungt mannskap

(241)

Odalen prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(249)

Kråkstad prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(258)

Ullensaker prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(264)

Vinger prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(276)

Kråkstad og Ski anneks

1697

Rulle, ungt mannskap

(284)

Askim prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(291)

Eidsberg prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(295)

Trøgstad prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(299)

Eiker prgj.

1697

Rulle, ungt mannskap

(303)

Lier, Hurum og Røyken prgj.

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(313)

Solørske kp.

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(323)

Eiker prgj., Fiskum anneks

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(337)

Numedal og Sandsvær fogderi

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(341)

Modum og Sigdal prgj.

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(364)

Eiker prgj.

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(372)

Romerikske kp.

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(381)

Øvre Romerike fogderi

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(385)

Grue prg.

1699

Legdsrulle

(401)

Odalen prgj.

1699

Legdsrulle

(410)

Heggen og Frøland fogderi

1699

Legdsrulle, bevæpnete bønder

(418)

Land prgj.

1700

Rulle, ungt mannskap

(428)

Eikerske livkp.

1700

Reserverulle

(435)

Folloske kp. (major Garmann)

1706

Rulle

(448)

Reserve kp. (kp. von Hatten)

1706

Munsterrulle

(462)

Kp. Koss kp.

1706

Munsterrulle

(479)