Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 484, 1662 - 1693


Akershusiske nasjonale infanteriregiment

Register

1662-1693

(2)

Over- og underoffiserer

1662

Rulle

(6)

Oberst Brochtorffs livkp.

1665

Legdsrulle

(12)

Oberstløytnant Opitz´

1665

Legdsrulle

(26)

Major Urnes kp.

1665

Legdsrulle

(38)

Kp. Møstiechens kp.

1665

Legdsrulle

(48)

Kp. Glantz´ kp.

1665

Legdsrulle

(60)

Kp. Kriebels kp.

1665

Legdsrulle

(72)

Kp. Roods kp.

1665

Legdsrulle

(84)

Eiker prgj., Numedal og Sandsvær

1665

Rulle

(94)

Øvre Romerike fogderi

1666

Rulle

(113)

Regimentsstaben

1670

Rulle

(118)

Oberst Brochtorffs livkp.

1670

Legdsrulle

(119)

Oberstløytnant Opitz´ kp.

1670

Legdsrulle

(134)

Major Urnes kp.

1670

Legdsrulle

(147)

Kp. Møstichens kp.

1670

Legdsrulle

(159)

Kp. Rodes kp.

1670

Legdsrulle

(169)

Kp. Glantz´ kp.

1670

Legdsrulle

(182)

Kp. Kriebels kp.

1670

Legdsrulle

(195)

Kp. Borgesens kp.

1670

Legdsrulle

(209)

Buskerud fogderi

1674

Legdsrulle

(221)

Aker fogderi

1687

Utdelte musketter

(225)

Follo fogderi

1687

Utdelte musketter

(231)

Nedre Romerike fogderi

1687

Utdelte musketter

(235)

Heggen og Frøland fogderi

1687

Utdelte musketter

(248)

Øvre Romerike fogderi

1687

Utdelte musketter

(253)

Nedre Romerike fogderi

1688

Rulle

(268)

Aker fogderi

1688

Rulle

(301)

Follo fogderi

1688

Rulle

(318)

Oversendelsesbrev

1688

Rulle

(326)

Follo fogderi

1688

Rulle

(328)

Lier fogderi

1689

Mannskap, nye gevær

(339)

Follo fogderi

1689

Mannskap, nye gevær

(349)

Øvre Romerike fogderi

1689

Mannskap, nye gevær

(359)

Heggen og Frøland fogderi

1689

Mannskap, nye gevær

(366)

Aker fogderi

1689

Mannskap, nye gevær

(372)

Eiker len

1689

Mannskap, nye gevær

(376)

Solørske kp., Odalen prgj.

1693

Rulle, ungt mannskap

(386)

Solørske kp. (kp. Hirscken)

1693

Legdsrulle

(388)

Vinger prgj.

1693

Ungt mannskap

(432)

Livkp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(437)

Oberstløytnant Storms kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(461)

Major Schløssers kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(482)

Major Sibberns kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(503)

Kp. Olsens kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(522)

Kp. Hirsckens kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(543)

Kp. von der Ostens kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(566)

Kp. Emhuusens kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(587)

Kp. Harboes kp.

1693

Hovedlegdsrulle, komplettering

(608)

Oberstløytnant Storms kp.

1685-1695

Legdsrulle

(634)