Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 483, 1765 - 1767


Nordafjelske dragonregiment

Register

1765-1767

(2)

Nordre Stjørdalske kp. (kp. Lützow)

1765

Sesjonsrulle

(6)

Nordre Stjørdalske kp. (kp. Lützow)

1765

Rulle

(35)

Nordre Stjørdalske kp. (kp. Lützow)

1765

Manntalls- og legdsrulle

(41)

Søndre Stjørdalske kp. (kp. Motzfeldt)

1765

Sesjonsrulle

(59)

Søndre Stjørdalske kp. (kp. Motzfeldt)

1765

Legdsrulle, ungt mannskap

(87)

Størenske livkp.

1765

Sesjonsrulle

(108)

Størenske livkp.

1765

Manntallsrulle

(138)

Gauldalske kp. (kp. Sejersted

1765

Sesjonsrulle

(165)

Gauldalske kp.

1765

Manntallsrulle

(194)

Skognske kp. (kp. Zinch)

1765

Manntallsrulle

(221)

Sparbuske kp.

1765

Manntallsrulle

(241)

Inderøyske kp. (kp. Mohrsen)

1765

Manntallsrulle

(268)

Verdalske kp. (oberstløytnant Meyer)

1765

Manntallsrulle

(289)

Inderøyske kp. (kp. Mohrsen)

1765

Sesjonsrulle

(315)

Skognske kp. (kp. Zinch)

1765

Sesjonsrulle

(342)

Verdalske kp. (oberstløytnant Meyer)

1765

Sesjonsrulle

(369)

Inderøyske eskadron (major Boysen)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(397)

Strindenske eskadron (kp. Motzfeldt)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(425)

Strindenske eskadron (kp. Motzfeldt)

1767

Rulle

(453)

Stjørdalske eskadron (major Lützow)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(493)

Stjørdalske eskadron (major Lützow)

1767

Rulle

(520)

Inderøyske eskadron (major Boysen)

1767

Rulle

(560)

Verdal og Sparbuske eskadron

1767

Komposisjonsrulle

(601)

Stjørdalske eskadron

1767

Komposisjonsrulle

(613)

Strindenske eskadron

1767

Komposisjonsrulle

(625)

Pro Memoria

1767

(637)