Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 481, 1756 - 1765


4. Sønnafjelske dragonregiment

Register

1756-1765

(2)

Regimentsstaben

1756

Munsterrulle

(7)

Eikerske landvernkp. (premiermajor Braun)

1756

Sesjonsrulle

(8)

Søndre landvernkp. (kp. Trappaud)

1756

Munsterrulle

(13)

Nordre landvernkp. (kp. Harboe)

1756

Munsterrulle

(29)

Lierske kp. (oberstløytnant Lützow)

1756

Munsterrulle

(44)

Eikerske kp. (kp. Braun)

1756

Munsterrulle

(65)

Sandeske livkp.

1756

Munsterrulle

(86)

Nordre Jarlsbergske kp. (premiermajor Schiaart)

1756

Munsterrulle

(108)

Søndre Jarlsbergske kp. (kp. von Storm)

1756

Munsterrulle

(131)

Akerske kp. (kp. Woyda)

1756

Munsterrulle

(152)

Hadelandske kp. (kp. Pincier)

1756

Munsterrulle

(173)

Ringerikske kp. (sekondmajor Krefting)

1756

Munsterrulle

(194)

Regimentet

1756

Revue Tabell

(215)

Lierske kp.

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(224)

Eikerske kp. (major Braun)

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(232)

Mannskap som bor i kjøpstedene

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(240)

Hadelandske kp. (major Pincier)

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(247)

Sandeske kp.

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(257)

Nordre Jarlsbergske kp.

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(263)

Søndre Jarlsbergske kp.

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(273)

Ringerikske kp. (major Krefting)

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(285)

Akerske kp. (major Oppen)

1759

Mannskapsrulle, ungt mannskap

(294)

Lierske kp. (oberst Lützow)

1759

Sesjonsrulle

(302)

Lierske kp. (oberst Lützow)

1765

Landvernrulle

(325)

Lierske kp. (oberst Lützow)

1765

Sesjonsrulle

(331)

Nordre Jarlsbergske kp. (major Post)

1765

Sesjonsrulle

(367)

Eikerske kp. (premiermajor Braun)

1765

Sesjonsrulle

(373)

Sandeske livkp.

1765

Sesjonsrulle

(412)

Søndre Jarlsbergske kp. (kp. von Storm)

1765

Sesjonsrulle

(436)

Eikerske kp. (premiermajor Braun)

1765

Sesjonsrulle

(441)

Nordre Jarlsbergske kp. (major Post)

1765

Sesjonsrulle

(472)

Akerske kp.

1765

Sesjonsrulle

(511)

Søndre Jarlsbergske kp. (kp. von Storm)

1765

Sesjonsrulle

(539)

Sandeske livkp.

1765

Sesjonsrulle

(572)

Nordre Jarlsbergske kp. (major Post)

1765

Sesjonsrulle

(608)

Søndre Jarlsbergske kp. (kp. von Storm)

1765

Sesjonsrulle

(626)

Akerske kp.

1765

Sesjonsrulle

(653)

Overf. fra Søndre landvernkp. til Sandeske livkp.

1765

Landvernrulle

(679)

Akerske kp.

1765

Landvernrulle

(684)