Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 479, 1756 - 1760


3. Sønnafjelske dragonregiment

Register

(2)

Vestre Hedmarkske livkp. (oberst Koppelau)

1751

Rulle

(6)

Mellom Hedmarkske kp. (kp. Matheson)

1751

Rulle

(32)

Regimentsstaben

1756

Munsterrulle

(58)

Søndre Hedmarkske livkp.

1756

Munsterrulle

(60)

Biri og Vardalske kp. (oberstløytnant Zepelin)

1756

Munsterrulle

(81)

Nordre Hedmarkske kp. (major Beichman)

1756

Munsterrulle

(101)

Vestre Hedmarkske kp. (major Mohrsen)

1756

Munsterrulle

(121)

Østre Hedmarkske kp. (major von Heys)

1756

Munsterrulle

(141)

Mellom Hedmarkske kp. (kp. Matheson)

1756

Munsterrulle

(162)

Søndre Totenske kp. (kp. Fremming)

1756

Munsterrulle

(182)

Nordre Totenske kp. (kp. Rauch)

1756

Munsterrulle

(201)

Landvernkp. (kp. Akelje)

1756

Munsterrulle

(222)

Landvernkp. (kp. Schultz)

1756

Munsterrulle

(241)

Nordre Hedmarkske kp. (major Beichman)

1758

Rulle

(260)

Nordre Hedmarkske kp. (major Beichman) (duplikat)

1758

Rulle

(281)

Nordre Totenske kp. (kp. Rauch)

1758

Rulle

(302)

Nordre Totenske kp. (kp. Rauch) (duplikat)

1758

Rulle

(320)

Søndre Totenske kp. (kp. Fremming)

1758

Rulle

(358)

Regimentet

1759

Liste, ungt mannskap som har absenteret seg

(375)

Nordre Totenske kp. (kp. Rauch)

1760

Manntallsrulle

(400)

Søndre Totenske kp. (kp. Fremming)

1760

Manntallsrulle

(412)

Vestre Hedmarkske kp. (kp. Schultz)

1760

Rulle

(419)

Mellom Hedmarkske kp. (major Matheson)

1760

Manntallsrulle

(439)

Østre Hedmarkske kp.

1760

Manntallsrulle

(446)

Søndre Hedmarkske livkp.

1760

Manntallsrulle

(460)

Biri og Vardalske kp. (oberstløytnant Zepelin)

1760

Manntallsrulle

(472)

Nordre Hedmarkske kp. (major Beichman)

1760

Manntallsrulle

(481)

Vestre Hedmarkske kp. (kp. Schultz)

1760

Manntallsrulle

(493)

Vestre Hedmarkske livkp. (ob. Koppelau) (2 dupl.)

1751

Rulle

(500)

Mellom Hedmarkske kp. (kp. Matheson) (2 dupl.)

1751

Rulle

(552)