Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 478, 1765 - 1767


2. Sønnafjelske dragonregiment

Register

(2)

Nordre Folloske kp. (oberstløytnant Hagemann)

1765

Manntallsrull

(6)

Frølandske kp. (oberstløytnant Lützow)

1765

Manntallsrull

(26)

Trøgstadske kp. (kp. Sundt)

1765

Manntallsrull

(44)

Nordre Smålenske kp. (oberst Sievers)

1765

Manntallsrull

(58)

Søndre Folloske kp. (oberst Sibbern)

1765

Manntallsrull

(78)

Østerlandske kp. (kp. Jonstrup)

1765

Manntallsrull

(99)

Vestre Smålenske livkp.

1765

Manntallsrull

(132)

Østre Smålenske kp. (kp. Schultz)

1765

Manntallsrull

(146)

Nordre Folloske kp. (oberstløytnant Hagemann)

1765

Sesjonsrulle

(165)

Østerlandske kp. (kp. Jonstrup)

1765

Sesjonsrulle

(197)

Søndre Folloske kp. (oberst Sibbern)

1765

Sesjonsrulle

(234)

Nordre Smålenske kp. (oberst Sievers)

1765

Sesjonsrulle

(269)

Frølandske kp. (oberstløytnant Lützow)

1765

Sesjonsrulle

(309)

Trøgstadske kp. (major Sundt)

1765

Sesjonsrulle

(335)

Vestre Smålenske livkp.

1765

Sesjonsrulle

(367)

Østre Smålenske kp. (kp. Schultz)

1765

Sesjonsrulle

(400)

Folloske eskadron (major Sundt)

1767

Rulle

(436)

Folloske eskadron (major Sundt)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(475)

Summarisk ekstrakt over legdsekvipasjen

1767

(505)

Summarisk ekstrakt over feltrekvisitter

1767

(508)

Nordre Jarlsbergske eskadron (kp. Knoff)

1767

Rulle

(513)

Sø. Jarlsbergske og Smålenske esk. (mkp. von Horn)

1767

Rulle

(547)

Sø. Jarlsbergske og Smålenske esk. (mkp. von Horn)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(583)

Ringerikske eskadron (major Harboe)

1767

Rulle

(618)

Søndre Smålenske eskadron (oberst Lützow)

1767

Rulle

(650)

Inndelingsforretning

1767

(688)

Nordre Jarlsbergske eskadron (kp. Knoff)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(714)

Ringerikske eskadron (major Harboe)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(741)

Søndre Smålenske eskadron (oberst Lützow)

1767

Legdsrulle, ungt mannskap

(773)