Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 477, 1719 - 1759


2. Sønnafjelske dragonregiment

Register

(2)

Gevorbne dragonkp. (kp. Jopwitz)

1719

Avleveringsrulle

(8)

Gevorbne dragonkp. (kp. Koppelous)

1719

Avleveringsrulle

(38)

Gevorbne dragonkp. (kp. Sehestedt)

1719

Avleveringsrulle

(68)

Gevorbne dragonkp. (kp. Matheson)

1719

Avleveringsrulle

(98)

Smålenske dragonregiment

1730

Avleveringsrulle, kvartersliste

(128)

Søndre Jarlsbergske nasj. dragonkp. (maj. Vosgrav)

1731

Munsterrulle

(146)

kp. N. Vogns kp.

1747

Rulle

(174)

Søndre Jarlsbergske kp. (oberstløytnant Günther)

1747

Rulle

(180)

oberstløytnant Koppelous kp.

1747

Rulle

(186)

kp. Petersens kp.

1747

Rulle

(192)

kp. Hagemans kp.

1747

Rulle

(196)

kp. Schiaarths kp.

1747

Rulle

(202)

major Sievers kp.

1747

Rulle

(209)

Livkp. (generalmajor Bendfeldt)

1747

Rulle

(215)

Østerlandske landvernkp. (kp. Lützow)

1756

Hoved- og munsterrulle

(222)

Vesterlandske landvernkp. (kp. Jonstrup)

1756

Hoved- og munsterrulle

(240)

Regimentsstaben

1756

Munsterrulle

(258)

kp. Sundts kp.

1756

Munsterrulle

(260)

Løytnant Sievers kp.

1756

Munsterrulle

(282)

Livkp.

1756

Munsterrulle

(304)

oberstløytnant Sibberns kp.

1756

Munsterrulle

(326)

major Hagemans kp.

1756

Munsterrulle

(349)

major Lützows kp.

1756

Munsterrulle

(372)

kp. Wogns kp.

1756

Munsterrulle

(394)

kp. Jonstrups kp.

1756

Munsterrulle

(416)

Oversendelsesbrev fra Sievers

1756

(438)

Vestre Smålenske livkp.

1756

Manntallsrull

(439)

Vestre Smålenske kp. (oberst Sievers)

1756

Manntallsrull

(447)

Søndre Folloske kp. (oberst Sibbern)

1756

Manntallsrull

(455)

Frølandske kp. (oberstløytnant Lützow)

1756

Manntallsrull

(463)

Nordre Folloske kp. (major Hagemann)

1756

Manntallsrull

(471)

kp. Jonstrups kp.

1756

Manntallsrull

(479)

Trøgstadske kp. (kp. Sundt)

1756

Manntallsrull

(487)

Østre Smålenske kp. (kp. Schultze)

1756

Manntallsrull

(495)