Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 475, 1663 - 1759


1. Sønnafjelske dragonregiment

Register

(2)

Follo fogderi

1663

Legdsrulle

(7)

Buskerud fogderi

1663

Legdsrulle

(13)

Heggen og Frøland fogderi

1671

Militær jordebok

(20)

Tune, Åbygge og Veme fogderi

1671

Militær jordebok

(35)

Onsøy fogderi

1671

Militær jordebok

(47)

Verne kloster len og Moss fogderi

1672

Militær jordebok

(54)

Rakkestad og Mossedal fogderi

1674

Militær jordebok

(82)

Øvre Romerike fogderi

1674

Militær jordebok

(96)

Moss fogderi

1688

Landdragoner

(122)

Østerlandske dragonkp. (Nedre Romerike fg.)

1690

(131)

Østerlandske dragonkp. (Nedre Romerike fg.)

1693

(138)

Regimentsstaben

1731

Stabsrulle

(153)

Totenske kp. (kp. Gedde)

1731

Munsterrulle

(155)

Nordre Romerikske kp. (kp. Fritzner)

1731

Munsterrulle

(182)

Bragerneske kp. (kp. Frahne)

1731

Munsterrulle

(208)

Nedre Romerikske kp. (oberstløytnant Fien)

1731

Munsterrulle

(234)

Hadelandske kp. (major Günther)

1731

Munsterrulle

(258)

Vesterlandske kp. (major Harboe)

1731

Munsterrulle

(286)

Vestre Romerikske livkp.

1731

Munsterrulle

(312)

Nedre Romerike fogderi

1752

Dragonkvarter

(339)

Regimentsstaben

1756

Stabsrulle

(348)

Odalske kp. (major Sehested)

1756

Munsterrulle

(350)

Nordre Romerikske lnvkp. (kp. Christian Biercke)

1756

Munsterrulle

(370)

Livkp.

1756

Munsterrulle

(385)

Oberstløytnant Michelets kp.

1756

Munsterrulle

(405)

Skedsmoske kp. (kp. Johan Sejer Brun)

1756

Munsterrulle

(425)

Søndre Romerikske landvernkp. (kp. Hans Abelsted)

1756

Munsterrulle

(445)

Nannestadske kp. (generaladjutant og kp. Sehested)

1756

Munsterrulle

(459)

Gjerdrumske kp. (major Orning)

1756

Munsterrulle

(479)

Nesiske kp. (major Brockelman)

1756

Munsterrulle

(498)

Eidsvollske kp. (kp. von Krogh)

1756

Munsterrulle

(518)

Mannskap som oppholder seg utenfor sitt distrikt

1756

Følgebrev

(539)

Mannskap som oppholder seg utenfor sitt distrikt

1756

(540)