Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 474, 1682 - 1730


Register

(2)

4 rytterkompanier for Danmark

Forside

1682

(5)

Oberstløytnant Scharnhorsts kp.

1682

Hovedrulle

(6)

Major Tritschlers kp.

1682

Hovedrulle

(11)

Rittmester Gölhorns kp.

1682

Hovedrulle

(16)

Rittmester Dehns kp.

1682

Hovedrulle

(21)

4 rytterkompanier, sønnafjells

Forside

1682

(27)

Oberstløytnant Roodls kp.

1682

Hovedrulle

(28)

Kp. Castaignes kp.

1682

Hovedrulle

(31)

Kp. Ferrys kp.

1682

Hovedrulle

(34)

Kp. Leegaards kp.

1682

Hovedrulle

(37)

Rytteriet sønnafjells

Register

(43)

Opplandske rytterkp.

1692

Legdsrulle

(47)

Østre Romerikske rytterkp.

1692

Legdsrulle

(56)

Vestre Romerikske rytterkp.

1692

Legdsrulle

(68)

Hadelandske rytterkp.

1692

Legdsrulle

(78)

Vesterlandske rytterkp.

1692

Legdsrulle

(89)

Smålenske rytterkp.

1692

Legdsrulle

(97)

Vesterlandske dragonkp.

1692

Legdsrulle

(106)

Opplandske dragonkp.

1692

Legdsrulle

(119)

Østerlandske dragonkp.

1692

Legdsrulle

(134)

Smålenske dragonkp.

1692

Legdsrulle

(148)

Rytteriet i hele Norge

Forside

1693

(162)

Opplandske rytterkp.

1693

Legdsrulle

(163)

Østre Romerikske rytterkp.

1693

Legdsrulle

(166)

Vestre Romerikske rytterkp.

1693

Legdsrulle

(169)

Hadelandske rytterkp.

1693

Legdsrulle

(171)

Vesterlandske rytterkp.

1693

Legdsrulle

(174)

Smålenske rytterkp.

1693

Legdsrulle

(178)

Vesterlandske dragonkp.

1693

Legdsrulle

(183)

Opplandske dragonkp.

1693

Legdsrulle

(187)

Østerlandske dragonkp.

1693

Legdsrulle

(190)

Smålenske dragonkp.

1693

Legdsrulle

(194)

Stjørdalske dragonkp.

1693

Legdsrulle

(199)

Gauldalske rytterkp.

1693

Legdsrulle

(202)

Sparbuske dragonkp.

1693

Legdsrulle

(205)

Verdalske dragonkp.

1693

Legdsrulle

(208)

Register

(213)

Major Øtkens gevorbne dragonregiment

Livkompaniet

1730

Avleveringsrulle

(216)

Ob.lnt. Scharnhorsts kp.

1730

Avleveringsrulle

(227)

Major Ryes kp.

1730

Hovedrulle

(238)

Major Sehestedz kp.

1730

Munsterrulle

(250)

Major Sehestedz kp.

1730

Hoved- og avleveringsrulle

(258)

Kp. Bentzlebens kp.

1730

Hoved- og avleveringsrulle

(266)

Kp. De Seues kp.

1730

Hoved- og avleveringsrulle

(279)

Kp. Cicignons kp.

1730

Hoved- og avleveringsrulle

(287)

Kp. Helmichs kp.

1730

Avleveringsrulle

(295)

Kp. Rosings kp.

1730

Hoved- og avleveringsrulle

(306)

Kp. Schultsens kp.

1730

Hoved- og avleveringsrulle

(314)

Kp. von Beestens kp.

1730

Hoved- og avleveringsrulle

(323)