Skannet arkivmateriale

Kommanderende general (KG I) med Det norske krigsdirektorium, Realistisk ordnede pakkesaker, Militære ruller 473, 1664 - 1700


Marineregimentet

Register

(3)

Utskrevne knekter, Helgeland fogderi

1663-1664

(7)

Utskrevne knekter, Lofoten fogderi

1664

(35)

Utskrevne knekter, Vesterålen og Andenes fogderi

1664

(41)

Utskrevne knekter, Senja fogderi

1664

(49)

Utskrevne knekter, Salten fogderi

1664

(57)

Marineregimentet, 6 kompanier

Stavanger by og amt, Lister, Mandal og Nedenes len

1674

(80)

Bergenhus stift

1674

(88)

Trondheims amt, kpt. Oluf Krabbes kp.

1674

(92)

Nordland, Helgeland og Lofoten

1674

(99)

Nordland, Salten, Vesterålen og Senja

1674

(103)

Akershus stift

1674

(107)

Marineregimentet

Bergenhus len, marinebataljonen

1682

Kvartalsrulle

(114)

Stavangerske kp.

1691

(134)

Søndre Bergenhusiske kp.

1691

(144)

Nordre Bergenhusiske kp.

1691

(150)

Nordre Bergenhusiske kp.

1695

(154)

Lista lens kp.

1699

(160)

Trondheimske kp.

1699

(166)

Vesterlenske kp.

1699

(178)

Søndre Bergenhusiske kp.

1699

(184)

Nordre Bergenhusiske kp.

1699

(190)

Søndre Bergenhusiske kp.

1699

(196)

Nordre Bergenhusiske kp.

1699

(202)

Trondheimske kp.

1700

(208)

Vesterlenske kp.

1700

(220)

Stavanger amt, Jæren og Dalane, reservekp.

1700

Legdsrulle

(225)

Vesterlenske kp.

1700

(234)

Stavanger amt, Ryfylke, reservekp.

1700

Legdsrulle

(250)

Romsdal, Nordmøre og Storfosen fg., reservekp.

1700

(262)

Trondheimske kp.

1700

(268)

Søndre Bergenhusiske kp.

1700

(274)

Vesterlenske kp.

1700

(281)

Nordre Bergenhusiske kp.

1700

(287)

Stavangerske kp.

1700

Avregningsrulle

(294)

Bamble fogderi, reservekp.

1700

(296)

Bamle fogderi, reservekp.

1700

(299)

Bamble fogderi, reservekp.

1700

(300)

Nedenes fogderi

1700

Legdsrulle

(301)

Nordre Bergenhusiske kp.

1700

(305)

Søndre Bergenhusiske kp.

1700

(311)

Nordre Bergenhusiske kp.

1700

(321)