Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 12 [Jj 13], 1662 - 1663


Regnskap for salg av pantsatt krongods

Bergens og Trondheims stifter

1662-1663

(2)

Regnskap for salg av pantsatt krongods, kopi

Bergens og Trondheims stifter

1662-1663

(41)

Antegnelser til regnskapet

Bergens og Trondheims stifter

1662-1663

(73)

Vedlegg 1-100 til regnskapet

Bergens og Trondheims stifter

1662-1663

(76)

Vedlegg 101-218 til regnskapet

Bergens og Trondheims stifter

1662-1663

(375)