Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 7 [Jj 8], 1658 - 1672


Verne klosters gods

Jordebok over gods Sehested avsto til kongen

1657-1658

(2)

Jordebok (2) over gods Sehested avsto til kongen

1657-1658

(11)

Jordebok

1661

(26)

Jordebok (2)

1661

(56)

Tønsberg lens gods

Jordebok over strøgods

1663

Verne kloster len, Råde og Tune sogn

(97)

Marselis gods, avstått fra Sehested

Jordebok over strøgods

1663

Verne kloster len

(118)

Verne klosters gods

Jordebok over gods Sehested avsto til kongen

1665

(135)

Forklaring på jordebok og inntekt

1661-1672

(152)

Forklaringer på jordebok og inntekt

1661-1672

(168)

Fortegnelser og forklaringer

(177)

Jordebok over gods Sehested avsto til kongen

1657-1658

(191)

Fortegnelser og forklaringer

(207)

Ny jordebok

(255)

Ny jordebok

1672

(311)

Diverse fortegnelser

(377)