Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 5 [Jj 6], 1697 - 1770


Halsnøy klosters gods

Diverse dokumenter

1697-1703

(2)

Forpaktninger

1703-1711

(13)

Diverse dokumenter

1706-1714

(22)

Landskylds jordebok

1661

Sunnhordland og Stavanger

(33)

Landskylds jordebok over kongens gods

1661-1720

Sunnhordland, Hardanger og Stavanger

(61)

Landskylds jordebok

Sunnhordland, Hardanger og Stavanger

(103)

Landskylds jordebok over kongens gods

1661-1720

Sunnhordland, Hardanger og Stavanger

(142)

Landskylds jordebok

1661-1720

Sunnhordland og Stavanger amt

(186)

Forskjell i landskyld

1661-1720

Sunnhordland og Stavanger amt

(204)

Ekstrakt av matrikkel vedr. korn og småtiende

1667

Hardanger

(224)

Diverse dokumenter

1721-1737

(229)

Forskjell i landskyld

1661-1727

Sunnhordland

(243)

Ekstrakt av landskylds jordebok

1661

Sunnhordland og Stavanger amt

(247)

Ekstrakt av landskylds jordebok

1661

Hardanger

(275)

Jordebok over leidang med forkl. av forskj.

1661-1720

Sunnhordland (1)

(299)

Jordebok over leidang med forkl. av forskj.

1661-1720

Sunnhordland (2)

(314)

Jordebok over leidang med forkl. av forskj.

1661-1720

Hardanger

(331)

Jordebok over landskyld med forkl. av forskj.

1661-1720

Sunnhordland

(360)

Forklaring over forskjeller i bygsel

1661-1720

Hardanger

(366)

Forklaring over forskjeller i bygsel

1661-1720

Sunnhordland

(370)

Kort ekstrakt av forskjeller i jordeboken

1661-1720

Sunnhordland

(376)

Ekstrakt av forskjeller i jordeboken

1661-1720

Hardanger

(385)

Ekstrakt av forskjeller i jordeboken

1661-1720

Stavanger amt

(389)

Ekstrakt av jordebøker med forkl. av forskj.

1661-1725

Stavanger amt

(392)

Ekstrakt av forskjellene i jordebøkene

1661-1720

Stavanger amt

(399)

Forklaring på forskjellene i jordebøkene

1661-1720

Hardanger

(401)

Forklaring på forskjell i landskyld

1661-1720

Stavanger amt

(406)

Forklaring på forskjell i bygsel

1661-1720

Stavanger amt

(409)

Vedr. forskjell i leidang

1661-1720

Sunnhordland

(411)

Vedr. forskjell i landskyld

1661-1720

Sunnhordland

(419)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1727-1729

(426)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1727-1729

Stavanger amt

(443)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1727-1729

Ryfylke

(455)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1727-1729

Jæren og Dalane

(464)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1727-1729

(471)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1727-1729

Hardanger

(519)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1727-1729

(521)

Brev

1736

(574)

Ekstrakt av auksjonsprotokoll

1745

(576)

Leidang, tiende og grunnleie m/ekstr. av auksj.pro

1757

(613)

Auksjonsdokumenter og fortegnelser

1758-1770

(642)