Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 3 [Jj 4], 1712 - 1722


Kommisjonsforretning over Halsnøy klosters gods

Forside

1712

(upaginert)

Avskrifter av dokumenter

1712

(1a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Forside

(54b-55a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Skånevik skipreide

(55b-56a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Etne skipreide

(60b-61a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Fjelberg skipreide

(62b-63a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Førde skipreide

(66b-67a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Føyno skipreide

(69b-70a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Våg skipreide

(73b-74a)

Jorde- og leidangsbok, Sunnhordland og Hardanger

1712

Uggdal skipreide

(76b-77a)

Landskyld, Stavanger amt

1712

Ryfylke fogderi

(79b-80a)

Landskyld, Stavanger amt

1712

Jæren fogderi

(81b-82a)

Grunnleie i Bergen

1712

(83b-84a)

Jorde- og leidangsbok, Hardanger len

1703-1711

Forside

(84b-85a)

Jorde- og leidangsbok, Hardanger len

1703-1711

Landskyld

(85b-86a)

Jorde- og leidangsbok, Hardanger len

1703-1711

Leidang

(89b-90a)

Tiendemanntall, Hardanger amt

1703-1711

(106b-107a)

Fortegnelse over dokumenter og inventar

1712

(115b-116a)

Besiktigelse av gårder

1712

(117b-118a)

Besiktigelse av gårder

1712

Etne skipreide

(146b-147a)

Besiktigelse av gårder

1712

Fjelberg skipreide

(157b-158a)

Besiktigelse av gårder

1712

Førde skipreide

(181b-182a)

Besiktigelse av gårder

1712

Føyno skipreide

(194b-195a)

Besiktigelse av gårder

1712

Våg skipreide

(221b-222a)

Besiktigelse av gårder

1712

Uggdal skipreide

(229b-230a)

Besiktigelse av gårder

1712

Ryfylke fogderi

(248b-249a)

Besiktigelse av gårder

1712

Jæren fogderi

(283b-284a)

Avskrifter av dokumenter

1712

Hardanger fogderi

(293b-294a)

Besiktigelse av gårder

1712

Ullensvang sogn

(296b-297a)

Besiktigelse av gårder

1712

Odda sogn

(298b-299a)

Besiktigelse av gårder

1712

Kinsarvik sogn

(300b-301a)

Besiktigelse av gårder

1712

Granvin tinglag

(302b-303a)

Besiktigelse av gårder

1712

Ulvik sogn

(315b-316a)

Besiktigelse av gårder

1712

Eidfjord sogn

(321b-322a)

Besiktigelse av gårder

1712

Øystese skipreide

(324b-325a)

Besiktigelse av gårder

1712

Jondal sogn

(332b-333a)

Gårder som i Wilhelm Hansens tid ble lagt øde

1712

(338b-339a)

Kontrakter m.m. vedr. forpaktning

1713-1722

(1001)