Skannet arkivmateriale

Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, Statens gods, stykke 1.2 [Jj 2], 1651


Jordebok og forklaring over H. Sehesteds gods

Vedlegg

1651

(upaginert)

Forklaring på adkomstene

1651

(1a)

Jordebok over gods fra Kristoffer Urne

1651

(22b-23a)

Jordebok over gods fra Verne kloster og Nygård

1651

(31b-32a)

Jordebok over gods fra fru Gjørvel Fadersdatter

1651

(40b-41a)

Tilskiftet gods i Vang og Furnes

1651

(49b-50a)

Tilskiftet gods i Eiker, Lier, Rygge m.v.

1651

(69b-70a)

Erklæring om makeskifter

1651

(94b-95a)

Leidang og foring, Eiker

1651

(105b-106a)

Leidang og foring, Lier

1651

(115b-116a)

Leidang og foring, Vang

1651

(125b-126a)

Leidang og foring, Rygge og Våler

1651

(131b-132a)

Jordebok over Sandvigen og Seim

1651

(1001a)

Leieinntekter, Bergen

1651

(1007b-1008a)

Jordebok over Giskegodset

1651

(1009b-1010a)

Jordebok over Sunnmørsgodset

1651

(1022b-1023a)

Jordebok over Nordfjordgodset

1651

(1034b-1035a)

Jordebok over Gallegodset nordafjells

1651

(1043b-1044a)

Jordebok over godset i Romsdalen

1651

(1058b-1059a)